Quản Cáo  Topbanner

Các điểm tiêm vắc xin

Cập nhật: 10:44 - 23/11/2022 | Lần xem: 605

TP. Hồ Chí Minh: Cập nhật số liệu tiêm chủng vắc-xin phòng chống COVID-19 ngày 22/11/2022

   Trong ngày 22/11/2022 toàn thành phố đã tiêm được 2.323 mũi tiêm, bao gồm 423 mũi 1; 1.222 mũi 2; 1 mũi bổ sung; 215 mũi nhắc lần 1; 462 mũi nhắc lần 2 tại 100 điểm tiêm. Trong đó: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm được 597 mũi (26%); trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: đã tiêm được 154 mũi (7%); trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi: đã tiêm được 1572 mũi (67%).

   Tính đến hết ngày 22/11/2022 toàn Thành phố đã tiêm được 23.507.472 mũi (bao gồm 8.695.198 mũi 1; 7.754.548 mũi 2; 683.191 mũi bổ sung; 4.833.602 mũi nhắc lần 1; 1.540.933 mũi nhắc lần 2).

   Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phân phối vắc-xin và cập nhật thông tin về số liệu tiêm chủng vắc-xin phòng chống COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Hồ Chí Minh