Quản Cáo  Topbanner

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 39 23 46 29
Email: ttksbttp.syt@tphcm.gov.vn