Quản Cáo  Topbanner

Các điểm tiêm vắc xin

Cập nhật: 19:03 - 22/03/2023 | Lần xem: 799

TP. Hồ Chí Minh: Cập nhật số liệu tiêm chủng vắc-xin phòng chống COVID-19 ngày 21/03/2023

Trong ngày 21/03/2023 toàn thành phố đã tiêm được 207 mũi tiêm, bao gồm 16 mũi 1; 66 mũi 2; 0 mũi bổ sung; 48 mũi nhắc lần 1; 77 mũi nhắc lần 2 tại 68 điểm tiêm.Trong đó: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm được 132 mũi (64%); trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: đã tiêm được 0 mũi (0%); trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi: đã tiêm được 75 mũi (36%).

Tính đến hết ngày 21/03/2023 toàn thành phố đã tiêm được 23.603.493 mũi (bao gồm 8.703.573 mũi 1; 7.793.689 mũi 2; 683.298 mũi bổ sung; 4.845.986 mũi nhắc lần 1; 1.576.947 mũi nhắc lần 2).

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phân phối vắc-xin và cập nhật thông tin về số liệu tiêm chủng vắc-xin phòng chống COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Hồ Chí Minh