Quản Cáo  Topbanner

Các điểm tiêm vắc xin

Cập nhật: 11:13 - 13/03/2023 | Lần xem: 586

TP. Hồ Chí Minh: Cập nhật số liệu tiêm chủng vắc-xin phòng chống COVID-19 ngày 12/03/2023

Trong ngày 12/03/2023 toàn thành phố đã tiêm được 57 mũi tiêm, bao gồm 28 mũi 1; 29 mũi 2; 0 mũi bổ sung; 0 mũi nhắc lần 1; 0 mũi nhắc lần 2 tại 8 điểm tiêm.Trong đó: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm được 0 mũi (0%); trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: đã tiêm được  0 mũi (0%); trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi: đã tiêm được 57 mũi (100%).

Tính đến hết ngày 12/03/2023 toàn thành phố đã tiêm được 23.601.452 mũi (bao gồm 8.703.287 mũi 1; 7.793.179 mũi 2; 683.294 mũi bổ sung; 4.845.537 mũi nhắc lần 1; 1.576.155 mũi nhắc lần 2).

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phân phối vắc-xin và cập nhật thông tin về số liệu tiêm chủng vắc-xin phòng chống COVID-19.

 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Hồ Chí Minh