Quản Cáo  Topbanner

  • Người Đang Online:{{_couter.online}}
  • Hôm Nay Online:{{_couter.today}}
  • Tổng Truy Cập:{{_couter.total}}

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người


Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học,
sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Thành phần hồ sơ

STT

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Giấy khai báo y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người (BM-12.01)

01

 

2

Giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm theo quy định của Bộ Y tế (đối với mẫu vi sinh y học liên quan đến mẫu bệnh phẩm ở người)

 

01

3

Giấy xác nhận mẫu sinh học (TC,CN cung cấp do bệnh viện, viện, phòng khám,…xác nhận)

01

 

4

Vận đơn hàng hóa

 

01

 

Số lượng hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian xử lý

Trong thời gian tối đa là 2 giờ 20 phút kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của cá nhân, tổ chức (không kể thời gian xử lý y tế).

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, 366A Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Lệ phí

Thực hiện theo Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: 6,5 USD/lần kiểm tra /kiện, lô mẫu, sản phẩm, mô, bộ phận

Cách thức và trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/
Kết quả

B1

Chuẩn bị và nộp hồ sơ

TCCN

Giờ hành chính

Thành phần hồ sơ theo mục 2

B2

Tiếp nhận và thu thập thông tin

Bộ phận TN&TKQ giải quyết TTHC

05 phút

 

B3

Kiểm tra giấy tờ, xử lý thông tin

KDVYT

10 phút

 

B4

Kiểm tra thực tế điều kiện vệ sinh, điều kiện về bảo quản, đóng hàng vận chuyển theo quy định.

(chuyển sang B6 nếu qua kiểm tra thực tế KDVYT kết luận phải xử ly y tế)

KDVYT

Tối đa 01 giờ

 

B5

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế

KDVYT

05 phút

BM-12.02

B6

Xử lý y tế, cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế sau khi kết thúc việc xử lý y tế

KDVYT

Tối đa 01 giờ

BM-12.02

 

Biểu mẫu

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

 

BM-12.01

Giấy khai báo y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người.

 

BM-12.02

Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người.

 

 

QT-05 KDYT MẪU VI SINH Y HỌC, SẢN PHẨM SINH HỌC, MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI 20 4 2022.doc

 


Câu hỏi liên quan