Quản Cáo  Topbanner

  • Người Đang Online:{{_couter.online}}
  • Hôm Nay Online:{{_couter.today}}
  • Tổng Truy Cập:{{_couter.total}}

Cấp giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/ chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuyền


Cấp giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/
chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuyền

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Thành phần hồ sơ

STT

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Đơn đề nghị

01

 

 

Số lượng hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian xử lý

40 phút không kể thời gian kiểm tra thực tế (nếu có).

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, khu vực Một cửa liên ngành tại Cảng vụ Hàng hải TPHCM.

Lệ phí

Kiểm tra y tế và cấp Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/ xử lý vệ sinh tàu thuyền (gồm cả lần đầu, cấp lại): 130 USD/lần/tàu.

Cách thức và trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/
Kết quả

B1

Tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức, cá nhân hoặc từ các khoa khác chuyển đển

-Bộ phận TN&TKQ

-Kiểm dịch viên y tế

Khi TC,CN có nhu cầu

Thành phần hồ sơ theo mục 2

B2

Kiểm tra hồ sơ, thông tin

Kiểm dịch viên y tế

10 phút

 

B3

Kiểm tra thực tế (nếu cần)

Trường hợp không đạt yêu cầu thì xử lý theo phụ lục đính kèm

Kiểm dịch viên y tế

Theo thực tế

 

B4

Hoàn thiện, cấp giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/ xử lý vệ sinh tàu thuyền

Kiểm dịch viên y tế

20 phút sau khi hoàn tất bước B3

Giấy chứng nhận

B5

Trả kết quả, lưu hồ sơ theo dõi

-Kiểm dịch viên y tế

-Bộ phận TN&TKQ

10 phút

 

 

Biểu mẫu

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

 

BM-06.01

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/ xử lý vệ sinh tàu thuyền (theo mẫu số 08 của NĐ89/2018)

 

BM-06.02

Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/ xử lý vệ sinh tàu thuyền.

 


Câu hỏi liên quan