Quản Cáo  Topbanner

  • Người Đang Online:{{_couter.online}}
  • Hôm Nay Online:{{_couter.today}}
  • Tổng Truy Cập:{{_couter.total}}

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt, tro cốt (vận chuyển qua biên giới)


Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt, tro cốt
(vận chuyển qua biên giới)

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Thành phần hồ sơ

Đối với thi thể, hài cốt nhập xuất cảnh

STT

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt, tro cốt

01

 

2

Giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của tổ chức y tế nơi xuất phát

 

01

3

Giấy tờ chứng minh tử vong

 

01

4

Giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam của cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài (đối với thi thể, hài cốt nhập cảnh

 

01

 

Đối với tro cốt nhập xuất cảnh

STT

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt, tro cốt

01

 

2

Giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam của cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài (đối với tro cốt nhập cảnh)

 

01

 

Số lượng hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian xử lý

Trong thời gian tối đa là 01 giờ kể từ khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố nhận được đầy đủ hồ sơ.

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, 366A Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Lệ phí

Thực hiện theo Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Mức thu

1

Kiểm tra y tế đối với thi thể

USD/lần kiểm tra

20

2

Kiểm tra y tế đối với hài cốt

USD/lần kiểm tra

7

3

Kiểm tra y tế đối với tro cốt

USD/lần kiểm tra

5

 

Cách thức và trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/
Kết quả

B1

Chuẩn bị và nộp hồ sơ

 

 

Tiếp nhận hồ sơ

TCCN

 

 

Bộ phận TN&TKQ giải quyết TTHC

Khi có nhu cầu

 

Ngay khi TCCN nộp hồ sơ

Thành phần hồ sơ theo mục 2

B2

Kiểm tra hồ sơ và quy cách bảo quản

- Trường hợp thi thể, hài cốt, tro cốt có đủ hồ sơ, bảo đảm về vệ sinh trong khâm liệm và điều kiện vận chuyển theo quy định, kiểm dịch viên y tế cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt và kết thúc quy trình kiểm dịch.

- Trường hợp thi thể, hài cốt, tro cốt không bảo đảm về vệ sinh trong khâm liệm và điều kiện vận chuyển theo quy định thì áp dụng biện pháp xử lý y tế theo quy định (theo phụ lục đính kèm)

 

 

- Kiểm dịch viên y tế Khoa Kiểm dịch

 

 

 

 

 

 

- Kiểm dịch viên y tế Khoa Kiểm dịch

 

 

 

Trong vòng 45 phút

 

 

 

 

 

 

Trong vòng 1 giờ riêng cho việc khử khuẩn (nếu có)

 

B3

Hoàn thiện Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt

Kiểm dịch viên

10 phút

Giấy chứng nhận

BM 08.02

B4

Trả kết quả, lưu hồ sơ theo dõi

- Kiểm dịch viên

- Bộ phận TN&TKQ

5 phút

 

 

Biểu mẫu

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

 

BM 04.01

Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt, tro cốt

 

 

Sổ theo dõi hồ sơ

 

 

Các biểu mẫu đính kèm theo từng thủ tục (nếu có)

 


Câu hỏi liên quan