Quản Cáo  Topbanner

  • Người Đang Online:{{_couter.online}}
  • Hôm Nay Online:{{_couter.today}}
  • Tổng Truy Cập:{{_couter.total}}

Tiền thu đồng chi trả đối với bệnh nhân tại TPHCM


Hỏi:Tiền thu đồng chi trả đối với bệnh nhân tại TPHCM là Sở Y tế quyết toán phải không ạ?

Trả lời: Bà Phạm Thị Thu Trang – Sở Y tế TP HCM

Đồng chi trả phát sinh khi tổng chi phí khám chữa bênh trong 1 lần khám vượt 15% mức lương cơ sở (223.500đ) cho tất cả các dịch vụ khác nhau (tiền khám, thuốc ARVs, xét nghiệm…). Năm 2020, tiền đồng chi trả được hỗ trợ như sau:

1. Đồng chi trả ARV:

- BN có thẻ BHYT do BHXH TPHCM cấp sẽ được hỗ trợ bởi ngân sách thành phố, hồ sơ thực hiện theo công văn 3512/SYT-KHTC ngày 04/7/2019.

- BN có thẻ BHYT do các tỉnh khác cấp được hỗ trợ bởi dự án CDC, SHIFT, Quỹ toàn cầu. Hồ sơ thanh toán theo hướng dẫn của các dự án.

2. Đồng chi trả XN TLVR, CD4

- Dự án CDC sẽ hỗ trợ đồng chi trả XN TLVR; CD4 cho BN điều trị tại các cơ sở do CDC hỗ trợ.


Câu hỏi liên quan