Quản Cáo  Topbanner

  • Người Đang Online:{{_couter.online}}
  • Hôm Nay Online:{{_couter.today}}
  • Tổng Truy Cập:{{_couter.total}}

Lĩnh thuốc ARV hộ có được thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) không?


Hỏi: Trường hợp bệnh nhân bị tâm thần (có hồ sơ), vậy người nhà nhận thuốc thay bên nhân (bệnh nhân lúc chịu đi, lúc không chịu đi khám) có được thanh toán BHYT không?

Trả lời: Trường hợp bệnh nhân tâm thần có hồ sơ, người nhà nhận thuốc thay vẫn được thanh toán BHYT (Lưu ý: lưu hồ sơ và cho người nhà ký thay phải ghi rõ mối quan hệ).


Câu hỏi liên quan