Quản Cáo  Topbanner

  • Người Đang Online:{{_couter.online}}
  • Hôm Nay Online:{{_couter.today}}
  • Tổng Truy Cập:{{_couter.total}}

Kết quả kiểm tra chất lượng nước tại TP.HCM tháng 12 năm 2022 (ngoại kiểm)


Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố thực hiện giám sát chất lượng các nguồn sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Kế hoạch giám sát số 4040/KH-TTKSBT ngày 13/9/2022.

Theo đó, kết quả giám sát trong tháng 12/2022 như sau: Tổng số mẫu giám sát: 282 mẫu hóa lý và 282 mẫu vi sinh, trong đó 83,33% mẫu đạt quy chuẩn chỉ tiêu hóa lý; 93,62% mẫu đạt quy chuẩn chỉ tiêu vi sinh; 80,85% mẫu đạt quy chuẩn cả 2 chỉ tiêu hóa lý và vi sinh.

Kết quả cụ thể: Xem tại đây!

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố khuyến cáo người dân ưu tiên sử dụng nguồn nước sạch cho mục đích sinh hoạt nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Đối với khu vực đã được cung cấp nước sạch (nước máy qua mạng cấp nước hoặc bồn chứa nước tập trung, vệ tinh nước):

- Khuyến cáo người dân sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt.

- Chính quyền địa phương vận động người dân sử dụng nguồn nước sạch, không khai thác nước ngầm, thực hiện trám lấp các giếng khoan tại hộ gia đình.

- Định kì thực hiện súc xả bồn chứa nước tại các hộ gia đình ít nhất 6 tháng/lần hoặc khi cần thiết và đậy kín bồn chứa.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh


Câu hỏi liên quan