Quản Cáo  Topbanner

  • Người Đang Online:{{_couter.online}}
  • Hôm Nay Online:{{_couter.today}}
  • Tổng Truy Cập:{{_couter.total}}

Kết quả ngoại kiểm nhà máy nước


2023 25 TB Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn

2023 26 TB Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Nhà máy nước Tân Hiệp 2

2023 27 TB Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Nhà máy nước Tân Hiệp

2023 28 TB Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Nhà máy nước Kênh Đông

2023 29 TB Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Nhà máy nước B.O.O Thủ Đức

2023 30 TB Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Nhà máy nước Thủ Đức 3

2023 31 TB Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Nhà máy nước Thủ Đức

 

2024 29 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-Trạm cấp nước KCN Tây Bắc Củ Chi

2024 30 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-Trạm cấp nước KCN Tân Phú Trung

2024 31 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-Trạm cấp nước Tân Túc

2024 32 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-Trạm cấp nước Bình Chánh 1

2024 33 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-Trạm cấp nước Tân Quý Tây 2

2024 34 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-Trạm cấp nước Hưng Long 2

2024 35 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-Nhà máy nước ngầm Bình Hưng

2024 36 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-công ty QL và KD Chợ Bình Điền

2024 37 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-Trạm cấp nước KCN Đông Nam

 

2024 41 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-Nhà máy nước Tân Hiệp 2

2024 42 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-Nhà máy nước Tân Hiệp

2024 43 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-Nhà máy nước Kênh Đông

2024 44 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn

2024 45 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-Nhà máy nước B.O.O Thủ Đức

2024 46 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-Nhà máy nước Thủ Đức 3

2024 47 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-Nhà máy nước Thủ Đức

 

2024 52 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-Trạm cấp nước KCX Linh Trung 2

2024 53 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-Trạm cấp nước KCX Linh Trung 1

2024 54 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-Trạm cấp nước KCN Hiệp Phước

2024 55 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-Trạm cấp nước KCN Lê Minh Xuân

2024 56 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-Trạm cấp nước KCN Tân Tạo

2024 57 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-Trạm cấp nước công ty TNHH Pouyuen

2024 58 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-Trạm cấp nước KCN Tân Thới Hiệp

2024 59 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-Trạm cấp nước KCN Tân Bình

2024 60 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TPHCM-Trạm cấp nước KCN Vĩnh Lộc


Câu hỏi liên quan