Quản Cáo  Topbanner

Hoạt động ngành

Cập nhật: 18:06 - 12/03/2023 | Lần xem: 957

Đại hội Công đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 09/3/2023, Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Đăng Công Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn lao động thanh phố, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế; cùng các đồng chí là Đảng Ủy viên HCDC, Ban chấp hành Công Đoàn nhiệm kỳ 2020-2023 và các đại biểu đến từ 16 khoa phòng.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn HCDC hiện có 16 Tổ Công đoàn trực thuộc với tổng số công đoàn viên là 414 người. Trong nhiệm kỳ đầu tiên vừa qua, dù có nhiều khó khăn do quá trình sáp nhập các đơn vị, sự biến động nhân sự, đại dịch COVID-19 nhưng Công đoàn HCDC đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên. Các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

Công đoàn HCDC cũng đã thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: lãnh đạo đơn vị có sự thay đổi; nguồn thu đơn vị chưa cao nên việc chăm lo mang tính động viên tinh thần, chưa đáp ứng được nhu cầu về vật chất; chưa có sự đa dạng hóa trong việc tổ chức các hoạt động phong trào... Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Trần Đăng Công Nghĩa – Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn HCDC đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Trung tâm, Ban Chấp hành Công đoàn của Trung tâm dù mới vừa hình thành nhưng đã đi vào hoạt động tương đối ổn định. HCDC đã thể hiện sự đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách trong công tác tham gia phòng chống dịch, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị cũng như các phong trào thi đua gắn liền với hoạt động chuyên môn. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Y tế đề nghị Công đoàn HCDC phát huy nhiều hơn nữa quyền dân chủ và tình thần trách nhiệm của mình, tham gia thảo luận góp y, hiến kế, đổi mới các hoạt động ngày càng có tính chiều sâu, đạt hiệu quả cao hơn.

Thay mặt Đảng ủy HCDC, đồng chí Vũ Xuân Đán – Đảng ủy viên phát biểu chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn HCDC nhiệm kỳ mới cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi của người lao động, từ đó góp phần ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng ủy và Công đoàn cấp trên.  

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn HCDC lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 9 đồng chí và và bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Ngành Y tế TPHCM

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Đồng chí Trần Đăng Công Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn lao động thanh phố, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thay mặt Đảng ủy HCDC, Đồng chí Vũ Xuân Đán – Đảng ủy viên Đảng phát biểu chỉ đạo

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Thu Loan, An Bình - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC)