Quản Cáo  Topbanner

  • Người Đang Online:{{_couter.online}}
  • Hôm Nay Online:{{_couter.today}}
  • Tổng Truy Cập:{{_couter.total}}

CÁC ĐIỂM TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 NGÀY 14/7/2022


CÁC ĐIỂM TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 NGÀY 14/7/2022

STT

Quận /Huyện

Phường/xã

Điểm tiêm

Địa chỉ

Buổi tiêm

Đối tượng

1

Huyện  Bình Chánh

Thị trấn Tân Túc

TYT TÂN TÚC

C3/6E khu phố 3

Sáng chiều

Người dân trên địa bàn

2

Huyện  Bình Chánh

Xã An Phú Tây

TYT Xã An Phú Tây

số 1 đường 4D Khu dân cư An Phú Tây

Sáng chiều

Người dân trên địa bàn

3

Huyện  Bình Chánh

Xã Bình Chánh

TYT XÃ BÌNH CHÁNH

C17/5A

Sáng chiều

Người dân trên địa bàn

4

Huyện  Bình Chánh

Xã Bình Hưng

Trường MN Thủy Tiên

( Cũ)

Đường số 10, Ấp 2

Sáng chiều

Người dân trên địa bàn

5

Huyện  Bình Chánh

Xã Hưng Long

TYT xã Hưng Long

758 Đoàn Nguyễn Tuấn ấp 4

Sáng chiều

Người dân trên địa bàn

6

Huyện  Bình Chánh

Xã Lê Minh Xuân

TYT xã Lê Minh Xuân

F2/33A ấp 6

Sáng chiều

Người dân trên địa bàn

7

Huyện  Bình Chánh

Xã Quy Đức

TYT xã Qui Đức

B3/24/1, ấp 2

Sáng chiều

Người dân trên địa bàn

8

Huyện  Bình Chánh

Xã Tân Kiên

Trường THCS Tân Kiên

c7/1G đường Bàu Góc

Sáng chiều

Người dân trên địa bàn

9

Huyện  Bình Chánh

Xã Tân Nhựt

TYT xã Tân Nhựt

B10/203G Trương Văn Đa

Sáng chiều

Người dân trên địa bàn

10

Huyện  Bình Chánh

Xã Tân Qúy Tây

TYT Tân Quý Tây

B7/4A ấp 2

Sáng chiều

Người dân trên địa bàn

11

Huyện  Bình Chánh

Xã Vĩnh Lộc A

TYT VĨNH LỘC A

F1/50, HƯƠNG LỘ 80

Sáng chiều

Người dân trên địa bàn

12

Huyện  Bình Chánh

Xã Vĩnh Lộc B

TYT Xã Vĩnh Lộc B

C9/13a Lại Hùng Cường

Sáng chiều

Người dân trên địa bàn

13

Quận Bình Tân

Phường An Lạc A

TYT phường An Lạc A

9-11 Lô I Đường Nguyễn Thức Đường

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : không đi học chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

14

Quận Bình Tân

Phường Bình Hưng Hòa

TYT phường Bình Hưng Hòa

716 Tân Kỳ Tân Quý

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : không đi học chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

15

Quận Bình Tân

Phường Bình Hưng Hòa A

TYT phường Bình Hưng Hòa A

621 Tân Kỳ Tân Quý

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : không đi học chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

16

Quận Bình Tân

Phường Bình Hưng Hòa B

TYT phường Bình Hưng Hòa B

41 đường số 16 khu dân cư Vĩnh Lộc

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : không đi học chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

17

Quận Bình Tân

Phường Bình Trị Đông

TYT phường Bình Trị Đông

276/51 Tân Hòa Đông

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : không đi học chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

18

Quận Bình Tân

Phường Bình Trị Đông A

BV Bình Tân

809 Hương lộ 2

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

19

Quận Bình Tân

Phường Bình Trị Đông A

TYT phường Bình Trị Đông A

815 Hương lộ 2

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : không đi học chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

20

Quận Bình Tân

Phường Bình Trị Đông B

TYT phường Bình Trị Đông B

853 Tỉnh lộ 10

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : không đi học chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

21

Quận Bình Tân

Phường Tân Tạo

TYT Tân Tạo

1452 tỉnh lộ 10

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : không đi học chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

22

Quận Bình Tân

Phường Tân Tạo A

Khu Công Nghiệp Tân Tạo

Lô 25 -27 đường số 3

Sáng chiều

Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

23

Quận Bình Tân

Phường Tân Tạo A

Phòng khám Timec

4449 Nguyễn Cửu Phú

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : không đi học chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

24

Quận Bình Thạnh

Phường 1

TYT Phường 1

54 Vũ Tùng

Sáng

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

25

Quận Bình Thạnh

Phường 11

Trung Tâm Y tế ( CS 1)

99/6 Nơ Trang Long

Sáng chiều

Các đối tượng chưa tiêm ngừa

26

Quận Bình Thạnh

Phường 11

TYT Phường 11

235 Phan Văn Trị

Sáng

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

27

Quận Bình Thạnh

Phường 12

TYT Phường 12

290/43 Nơ Trang Long

Sáng

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

28

Quận Bình Thạnh

Phường 13

TYT Phường 13

21A Bình Lợi

Sáng

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

29

Quận Bình Thạnh

Phường 14

TYT Phường 14

32/21 Nguyễn Huy Lượng

Sáng

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

30

Quận Bình Thạnh

Phường 15

TYT Phường 15

339 Bạch Đằng

Sáng

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

31

Quận Bình Thạnh

Phường 17

TYT Phường 17

105 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Sáng

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

32

Quận Bình Thạnh

Phường 19

TYT Phường 19

85/8 Phạm Viết Chánh

Sáng

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

33

Quận Bình Thạnh

Phường 2

TYT Phường 2

60 Vũ Tùng

Sáng

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

34

Quận Bình Thạnh

Phường 21

TYT Phường 21

220/24 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Sáng

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

35

Quận Bình Thạnh

Phường 22

TYT Phường 22

B7 Phú Mỹ

Sáng

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

36

Quận Bình Thạnh

Phường 24

TYT Phường 24

3/8B Nguyễn Thiệt Thuật

Sáng

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

37

Quận Bình Thạnh

Phường 25

TYT Phường 25

524 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Sáng

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

38

Quận Bình Thạnh

Phường 26

TYT Phường 26

435-437 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Sáng

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

39

Quận Bình Thạnh

Phường 27

TYT Phường 27

Số 1 Khu hành chính Thanh Đa

Sáng

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

40

Quận Bình Thạnh

Phường 28

TYT Phường 28

1003 Bình Quới

Sáng

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

41

Quận Bình Thạnh

Phường 3

TYT Phường 3

91/26 Lê Văn Duyệt

Sáng

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

42

Quận Bình Thạnh

Phường 5

TYT Phường 5

323/7 Lê Quang Định

Sáng

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

43

Quận Bình Thạnh

Phường 6

TYT Phường 6

45/25/17 Nguyễn Văn Đậu

Sáng

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

44

Quận Bình Thạnh

Phường 7

TYT Phường 7

42/16 Hoàng Hoa Thám

Sáng

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 2, mũi 3, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

45

Huyện Cần Giờ

TT Cần Thạnh

TYT Thị Trấn Cần Thạnh

Đường Lê Thương, khu phố miễu nhì

Chiều

Người từ 12 tuổi trở lên

46

Huyện Cần Giờ

Xã An Thới Đông

TYT xã AN THỚI ĐÔNG

Ấp An Hòa

Chiều

Người từ 12 tuổi trở lên

47

Huyện Cần Giờ

Xã Bình Khánh

TYT xã BÌNH KHÁNH

Ấp Bình Thuận

Chiều

Người từ 12 tuổi trở lên

48

Huyện Cần Giờ

Xã Long Hòa

TYT xã Long Hòa

Ấp Long Thạnh

Chiều

Người từ 12 tuổi trở lên

49

Huyện Cần Giờ

Xã Lý Nhơn

TYT xã Lý Nhơn

ẤP Lý Thái Bửu

Chiều

Người từ 12 tuổi trở lên

50

Huyện Cần Giờ

Xã Tam Thôn Hiệp

TYT xã Tam Thôn Hiệp

Ấp An Lộc

Chiều

Người từ 12 tuổi trở lên

51

Huyện Cần Giờ

XÃ Thạnh An

TYT xã Thạnh An

Ấp Thạnh Hòa

Chiều

Người từ 12 tuổi trở lên

52

Huyện Củ Chi

Xã An Nhơn Tây

TYT xã An Nhơn Tây

đường Đỗ Đăng Tuyển, ấp Lô 6

Sáng chiều

Người trên 18 tuổi

53

Huyện Củ Chi

Xã Bình Mỹ

Khu Văn HóaThể thao Đa Năng

Đường Bình Mỹ, Ấp 7

Sáng chiều

Người trên 18 tuổi

54

Huyện Củ Chi

Xã Nhuận Đức

TYT xã Nhuận Đức

đường Nhuận Đức

Sáng

Người trên 18 tuổi

55

Huyện Củ Chi

Xã Phạm Văn Cội

TYT xã Phạm Văn Cội

Số 78 đường Phạm Văn Cội

Sáng chiều

Người trên 18 tuổi

56

Huyện Củ Chi

Xã Phước Hiệp

TYT xã Phước Hiệp

427 Xuyên Á

Sáng chiều

Người trên 18 tuổi

57

Huyện Củ Chi

Xã Phước Thạnh

TYT xã Phước Thạnh

Đường Nguyễn Thị Quá

Sáng

Người trên 18 tuổi

58

Huyện Củ Chi

Xã Phước Vĩnh An

TYT xã Phước Vĩnh An

549 Tỉnh lộ 8, Ấp 5

Sáng

Người trên 18 tuổi

59

Huyện Củ Chi

Xã Tân An Hội

TYT xã Tân An Hội

Mũi Lớn 2, Tân An Hội

Sáng

Người trên 18 tuổi

60

Huyện Củ Chi

Xã Tân Thạnh Đông

TYT xã Tân Thạnh Đông

Nguyễn Thị Hảo, Ấp 7

Sáng

Người trên 18 tuổi

61

Huyện Củ Chi

Xã Tân Thạnh Tây

TYT xã Tân Thạnh Tây

số 256 tỉnh lộ 8

Sáng

Người trên 18 tuổi

62

Huyện Củ Chi

Xã Trung Lập Hạ

TYT xã Trung Lập Hạ

Tỉnh lộ 2,tổ 2, ấp Xóm Mới

Sáng

Người trên 18 tuổi

63

Quận Gò Vấp

Phường 12

TYT Phường 12

139/18 Nguyễn Duy Cung

Sáng chiều

Người từ 17 tuổi trở lên

64

Quận Gò Vấp

Phường 13

TYT Phường 13

106/1135 Lê Đức Thọ

Sáng

Người từ 17 tuổi trở lên

65

Quận Gò Vấp

Phường 16

TYT Phường 16

125 Đường số 8

Sáng

Người từ 17 tuổi trở lên

66

Quận Gò Vấp

Phường 17

TYT Phường 17

06 Nguyễn Văn Lượng

Sáng chiều

Người từ 17 tuổi trở lên

67

Quận Gò Vấp

Phường 3

TYT Phường 3

123/5 Lê Lợi

Sáng

Người từ 17 tuổi trở lên

68

Quận Gò Vấp

Phường 6

TYT Phường 6

24/6 Lê Đức Thọ

Sáng

Người từ 17 tuổi trở lên

69

Quận Gò Vấp

Phường 7

TYT Phường 7

79 Nguyễn Văn Nghi

Sáng chiều

Người từ 17 tuổi trở lên

70

Quận Gò Vấp

Phường 8

TYT Phường 8

1000 Quang Trung

Sáng chiều

Người từ 17 tuổi trở lên

71

Quận Gò Vấp

Phường 9

TYT Phường 9

Số 9 Đường số 3

Sáng

Người từ 17 tuổi trở lên

72

Huyện Hóc Môn

Xã Đông Thạnh

TYT Xã Đông Thạnh

07 đường Đông Thạnh 4-2

Sáng chiều

Người trên 18 tuổi

73

Huyện Hóc Môn

Xã Tân Hiệp

TYT Xã Tân Hiệp

31 ấp Thới Tây 2

Sáng chiều

Người trên 18 tuổi

74

Huyện Hóc Môn

Xã Trung Chánh

TYT Xã Trung Chánh

24/54 Nguyễn Hữu Cầu

Sáng chiều

Người trên 18 tuổi

75

Huyện Hóc Môn

Xã Xuân Thới Đông

TYT Xã Xuân Thới Đông

26 Võ Thị Hồi

Sáng chiều

Người trên 18 tuổi

76

Huyện Hóc Môn

Xã Xuân Thới Sơn

Công ty Sbear Vina

Số 88D, đường Dương Công Khi

Sáng chiều

Công nhân

77

Huyện Hóc Môn

Xã Xuân Thới Thượng

TYT Xã Xuân Thới Thượng

1199, ấp 4

Sáng chiều

Người trên 18 tuổi

78

Huyện Nhà Bè

Xã Hiệp Phước

THCS Hiệp Phước

1154 Nguyễn Văn Tạo

Sáng

Trẻ 12 đến dưới 18 tuổi

79

Huyện Nhà Bè

Xã Long Thới

TH-THCS-THPT QT Mỹ

220 Nguyễn Văn Tạo

Sáng

Trẻ 12 đến dưới 18 tuổi

80

Huyện Nhà Bè

Xã Nhơn Đức

THCS Hai Bà Trưng

27 Lê Thị Tám

Sáng

Trẻ 12 đến dưới 18 tuổi

81

Huyện Nhà Bè

Xã Phú Xuân

TTYT Nhà Bè

số 1 đường 18 khu dân cư cotec

Sáng chiều

Dân trên địa bàn

82

Huyện Nhà Bè

Xã Phước Kiển

THCS Lê Thành Công

63 Đào Sự Tích

Sáng

Trẻ 12 đến dưới 18 tuổi

83

Huyện Nhà Bè

Xã Phước Lộc

THCS Phước Lộc

423/2 Đào Sự Tích

Sáng

Trẻ 12 đến dưới 18 tuổi

84

Quận Phú Nhuận

Phường 11

TH Nguyễn Đình Chính

95 Nguyễn Văn Trỗi

Sáng chiều

Người trên 50 phường 11.13.17, sáng tiêm người lao động

85

Quận Phú Nhuận

Phường 5

TTYT Phú Nhuận

23 Nguyễn Văn Đậu

Sáng chiều

Người trên 50 phường 3.5.9

86

Quận 1

Phường Bến Nghé

TYT Bến Nghé

62 Hồ Tùng Mậu

Sáng chiều

Người trên 50 tuổi

87

Quận 1

Phường Bến Thành

TYT Bến Thành

227 Lý Tự Trọng

Sáng chiều

Người trên 50 tuổi

88

Quận 1

Phường Cầu Kho

TYT Cầu Kho

522 Võ Văn Kiệt

Sáng chiều

Người trên 50 tuổi

89

Quận 1

Phường Cầu Ông Lãnh

Đình Nhơn Hòa

27 Cô Giang

Sáng chiều

Người trên 50 tuổi

90

Quận 1

Phường Cô Giang

TYT Cô Giang

97 Cô Giang

Sáng chiều

Người trên 50 tuổi

91

Quận 1

Phường Đa Kao

TYT Đa Kao

72 Đinh Tiên Hoàng

Sáng chiều

Người trên 50 tuổi

92

Quận 1

Phường Nguyễn Cư Trinh

TYT Nguyễn Cư Trinh

29A Cao Bá Nhạ

Sáng

Người trên 50 tuổi

93

Quận 1

Phường Nguyễn Thái Bình

Mầm non Nguyễn Thái Bình

171-173 Nguyễn Thái Bình

Sáng chiều

Người trên 50 tuổi

94

Quận 1

Phường Phạm Ngũ Lão

TYT Phạm Ngũ Lão

307 Phạm Ngũ Lão

Sáng

Người trên 50 tuổi

95

Quận 10

Phường 12

TYT PHƯỜNG 12

85 Hòa Hưng

Sáng

Lực lượng tuyến đầu chống dịch, người thuộc nhóm nguy cơ

96

Quận 10

Phường 14

Trương QT Việt Úc

594 đường 3/2

Sáng

Trẻ 12 đến dưới 18 tuổi

97

Quận 11

Phường 1

TYT Phường 1

8/32 Tân Hóa

Sáng chiều

Người trên 18 tuổi

98

Quận 11

Phường 12

TYT Phường 12

1156 đường 3/2

Sáng chiều

Người trên 18 tuổi

99

Quận 11

Phường 14

UBND phường 14

72 Bình Thới

Sáng chiều

Người trên 18 tuổi

100

Quận 11

Phường 15

TYT phường 15

62/13 Cư Xá Lữ Gia

Sáng chiều

Người trên 18 tuổi

101

Quận 11

Phường 16

TYT Phường 16

524-526 Hồng Bàng

Sáng

Người trên 18 tuổi

102

Quận 11

Phường 3

TYT Phường 3

111/2A Lạc Long Quân

Sáng chiều

Người trên 18 tuổi

103

Quận 11

Phường 6

TYT Phường 6

144 Phó Cơ Điều

Sáng chiều

Người trên 18 tuổi

104

Quận 11

Phường 7

TYT Phường 7

166 Lê Đại Hành

Sáng chiều

Người trên 18 tuổi

105

Quận 11

Phường 8

Bệnh viện Quận 11

72A đường số 5 cư xá Bình Thới

Sáng chiều

Người từ 12 tuổi trở lên

106

Quận 11

Phường 8

Trung tâm Y tế Quận 11

72 đường số 5 cư xá Bình Thới

Sáng chiều

Người từ 12 tuổi trở lên

107

Quận 11

Phường 8

TYT Phường 8

48/7-48/9 Dương Đình Nghệ

Chiều

Người trên 18 tuổi

108

Quận 12

Phường Đông Hưng Thuận

TYT PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN

593 Nguyễn Văn Quá

Sáng

Người từ 12 tuổi trở lên

109

Quận 12

Phường Hiệp Thành

TYT PHƯỜNG HIỆP THÀNH

286B Nguyễn Ảnh Thủ

Sáng

Người từ 12 tuổi trở lên

110

Quận 12

Phường Tân Hưng Thuận

TYT PHƯỜNG TÂN HƯNG THUẬN

106/6 A1 Trường Chinh

Sáng

Người từ 12 tuổi trở lên

111

Quận 12

Phường Tân Thới Hiệp

TYT PHƯỜNG TÂN THỚI HIỆP

22 Nhà Văn Hóa

Sáng

Người từ 12 tuổi trở lên

112

Quận 12

Phường Tân Thới Nhất

TYT PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT

07 Tân Thới Nhất 1

Sáng

Người từ 12 tuổi trở lên

113

Quận 12

Phường Thới An

TYT PHƯỜNG THỚI AN

30 Thới An 16

Sáng

Người từ 12 tuổi trở lên

114

Quận 3

Phường Võ Thị Sáu

TTYT QUẬN 3

114 -116-118 Trần Quốc Thảo

Sáng từ 9 giờ 30 phút, chiều

Học sinh từ 12 tuổi đến 18 tuổi trẻ không đi học , tiêm vét

115

Quận 4

Phường 14

TYT PHƯỜNG

55 Tôn Đản

Sáng

Người từ 12 tuổi trở lên

116

Quận 4

Phường 16

TYT PHƯỜNG

89Bis Tôn Thất Thuyết

Sáng

Người từ 12 tuổi trở lên

117

Quận 4

Phường 2

Trường THCS Nguyễn Huệ

42 Nguyễn Khoái

Sáng chiều

Người từ 12 tuổi trở lên

118

Quận 4

Phường 6

TYT PHƯỜNG

178 Bến Vân Đồn

Sáng

Người từ 12 tuổi trở lên

119

Quận 5

Phường 1

Lưu động Trường TH hàm tử

750 Võ văn kiệt

Sáng chiều

Người dân trên 50 tuổi, người mắc bệnh nền trên địa bàn

120

Quận 5

Phường 10

Trường Lý Cảnh Hớn

10 Xóm Chỉ

Sáng

Người dân trên 50 tuổi, người mắc bệnh nền trên địa bàn

121

Quận 5

Phường 12

TYT Phường

227 Nguyễn chí thanh

Sáng chiều

Người dân trên 50 tuổi, người mắc bệnh nền trên địa bàn

122

Quận 5

Phường 7

Lưu độngTrường THCS Kim Đồng

842 Trần Hưng Đạo

Sáng chiều

Người dân trên 50 tuổi, người mắc bệnh nền trên địa bàn

123

Quận 6

Phường 12

TYT PHƯỜNG 12

264_266 Nguyễn Văn Luông

Sáng

Người trên 18 tuổi

124

Quận 6

Phường 13

Trung tâm Y tế Quận 6

A14/1 Bà Hom

Sáng chiều

trẻ em 5 đến 11 tuổi của các trường trong Q6

125

Quận 6

Phường 14

TYT PHƯỜNG 14

137Bis Tân Hoà Đông

Chiều

Người dân trên 50 tuổi, người mắc bệnh nền trên địa bàn

126

Quận 6

Phường 7

TYT PHƯỜNG 7

715 Phạm Văn Chí

Sáng

Người trên 18 tuổi

127

Quận 7

Phường Bình Thuận

TYT PHƯỜNG BÌNH THUẬN

478 Huỳnh Tấn Phát

Chiều

Người dân

128

Quận 7

Phường Phú Mỹ

TYT PHƯỜNG PHÚ MỸ

1705 Huỳnh Tấn Phát

Sáng

Người dân

129

Quận 7

Phường Phú Thuận

TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG

1207 Huỳnh Tấn Phát Phú Thuận

Sáng chiều

Người dân

130

Quận 7

Phường Tân Thuận Đông

Chung cư An Viên

531 Huỳnh Tấn Phát

Sáng

Người dân

131

Quận 7

Phường Tân Thuận Tây

TYT PHƯỜNG TÂN THUẬN TÂY

139 Trần Xuân Soạn

Sáng chiều

Người dân

132

Quận 8

Phường 11

TRUNG TÂM Y TẾ Q8

139 ƯU LONG

Sáng chiều

Người dân từ 18 tuổi trở lên (Ưu tiên người dân Phường: 8,9,10,11)

133

Quận 8

Phường 12

TIỂU HỌC TUY LÝ VƯƠNG

381 Tùng Thiện Vương

Sáng chiều

Người dân từ 18 tuổi trở lên (Ưu tiên người dân Phường: 12,13,14)

134

Quận 8

Phường 16

TYT PHƯỜNG 16

số 17 Trương Đình Hội

Sáng chiều

Người dân từ 18 tuổi trở lên (Ưu tiên người dân Phường: 15,16)

135

Quận 8

Phường 3

BV Phục hồi chức năng-Điều trị bệnh nghề nghiệp

313 Âu Dương Lân

Sáng chiều

Người dân từ 18 tuổi trở lên (Ưu tiên người dân Phường: 1,2,3)

136

Quận 8

Phường 4

Bệnh viện QUẬN 8

82 Cao Lỗ

Sáng chiều

Người dân từ 18 tuổi trở lên (Ưu tiên người dân Phường: 4,5)

137

Quận 8

Phường 5

TIỂU HỌC BÔNG SAO

196 Bùi Minh Trực

Sáng

Trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi

138

Quận 8

Phường 6

TYT PHƯỜNG 6

1755 Phạm Thế Hiển

Sáng chiều

Người dân từ 18 tuổi trở lên (Ưu tiên người dân Phường: 6,7)

139

Quận Tân Bình

Phường 10

Trạm Y tế phường

304-306 Âu Cơ

Sáng

Người từ 12 tuổi trở lên

140

Quận Tân Bình

Phường 11

THCS Võ Văn Tần

62 Phan Sào Nam

Sáng

Người từ 12 tuổi trở lên

141

Quận Tân Bình

Phường 14

TTYT Tân Bình

12 Tân Hải

Sáng

Người từ 12 tuổi trở lên

142

Quận Tân Bình

Phường 5

TYT phường 5

159/1 Phạm Văn Hai

Sáng

Người từ 12 tuổi trở lên

143

Quận Tân Bình

Phường 6

TYT phường 6

2/61 Đất Thánh

Sáng

Người từ 12 tuổi trở lên

144

Quận Tân Bình

Phường 8

TYT phường 8

42 Đông Hồ

Sáng

Người từ 12 tuổi trở lên

145

Quận Tân Bình

Phường 9

TYT phường 9

238 Âu Cơ

Sáng

Người từ 12 tuổi trở lên

146

Quận Tân Phú

Phường Hiệp Tân

PKĐK SimMed

239 - 241 Hòa Bình

Sáng chiều

Đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2,3,4. Đối tượng từ đủ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2,3. Theo hướng dẫn Bộ Y tế

147

Quận Tân Phú

Phường Hiệp Tân

TYT Phường Hiệp Tân

299 Lũy Bán Bích

Sáng chiều

Đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2,3,4. Đối tượng từ đủ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2,3. Theo hướng dẫn Bộ Y tế

148

Quận Tân Phú

Phường Hòa Thạnh

Trường TH Huỳnh Văn Chính

39 Huỳnh Thiện Lộc

Sáng chiều

Đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2,3,4. Đối tượng từ đủ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2,3. Theo hướng dẫn Bộ Y tế

149

Quận Tân Phú

Phường Phú Thạnh

TYT Phường Phú Thạnh

212/23 - 212/25 Thoại Ngọc Hầu

Sáng chiều

Đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2,3,4. Đối tượng từ đủ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2,3. Theo hướng dẫn Bộ Y tế

150

Quận Tân Phú

Phường Phú Thọ Hòa

TTYT Quận Tân Phú

83/1 Vườn Lài

Sáng

Đối tượng trẻ em từ đủ 5 tuổi đến 12 tuổi chưa tiêm hoặc đã tiêm mũi 1 (vaccine Moderna, Pfizer) đang sinh sống hoặc học tại các trường trên địa bàn quận Tân Phú

151

Quận Tân Phú

Phường Phú Trung

BV Quận Tân Phú

609 - 611 Âu Cơ

Sáng chiều

Đối tượng trẻ em (CHỈ TIÊM SÁNG) từ đủ 5 tuổi đến 12 tuổi chưa tiêm hoặc đã tiêm mũi 1 (vaccine Moderna, Pfizer) đang sinh sống hoặc học tại các trường trên địa bàn quận Tân Phú;Đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm mũi 4

152

Quận Tân Phú

Phường Phú Trung

TYT Phường Phú Trung

419 Âu Cơ

Sáng chiều

Đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2,3,4. Đối tượng từ đủ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2,3. Theo hướng dẫn Bộ Y tế

153

Quận Tân Phú

Phường Sơn Kỳ

TYT Phường Sơn Kỳ

382/46 Tân Kỳ Tân Quý

Sáng chiều

Đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2,3,4. Đối tượng từ đủ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2,3. Theo hướng dẫn Bộ Y tế

154

Quận Tân Phú

Phường Tân Quý

TYT Phường Tân Quý

265 Tân Quý

Sáng chiều

Đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2,3,4. Đối tượng từ đủ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2,3. Theo hướng dẫn Bộ Y tế

155

Quận Tân Phú

Phường Tân Sơn Nhì

TYT Phường Tân Sơn Nhì

8 Nguyễn Thế Truyện

Sáng chiều

Đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2,3,4. Đối tượng từ đủ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2,3. Theo hướng dẫn Bộ Y tế

156

Quận Tân Phú

Phường Tân Thới Hòa

TYT Phường Tân Thới Hòa

149/23 Lý Thánh Tông

Sáng chiều

Đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2,3,4. Đối tượng từ đủ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2,3. Theo hướng dẫn Bộ Y tế

157

Quận Tân Phú

Phường Tây Thạnh

TYT Phường Tây Thạnh

200/14 Nguyễn Hữu Tiến

Sáng chiều

Đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2,3,4. Đối tượng từ đủ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2,3. Theo hướng dẫn Bộ Y tế

158

TP. Thủ Đức

Phòng tiêm TTYT cơ sở 1

TTYT TP Thủ Đức Cơ sở 1

6 Trịnh Khắc Lập

Sáng chiều

Người dân từ 5 tuổi trở lên

159

TP. Thủ Đức

Phòng tiêm TTYT cơ sở 2

TTYT TP Thủ Đức Cơ sở 2

48A Tăng Nhơn Phú

Sáng chiều

Người dân từ 5 tuổi trở lên

160

TP. Thủ Đức

Phòng tiêm TTYT cơ sở 3

TTYT TP Thủ Đức Cơ sở 3

Số 2 Nguyễn Văn Lịch

Sáng chiều

Người dân từ 5 tuổi trở lên

161

TP. Thủ Đức

Phường An Phú

TYT An Phú

168A NGUYỄN HOÀNG

Sáng chiều

Người từ 12 tuổi trở lên

162

TP. Thủ Đức

Phường Bình Chiểu

TYT Bình Chiểu

43 BÌNH CHIỂU

Sáng chiều

Người từ 12 tuổi trở lên

163

TP. Thủ Đức

Phường Bình Thọ

TYT Bình Thọ

07 KHỔNG TỬ

Chiều

Người từ 12 tuổi trở lên

164

TP. Thủ Đức

Phường Bình Trưng Đông

TYT Bình Trưng Đông

Số 10 Hồ Thị Nhung

Sáng

Người từ 12 tuổi trở lên

165

TP. Thủ Đức

Phường Bình Trưng Tây

TYT Bình Trưng Tây

72 NGUYỄN DUY TRINH

Sáng chiều

Người từ 12 tuổi trở lên

166

TP. Thủ Đức

Phường Hiệp Bình Chánh

TYT Hiệp Bình Chánh

07 ĐƯỜNG 22

Sáng chiều

Người từ 12 tuổi trở lên

167

TP. Thủ Đức

Phường Hiệp Phú

TYT Hiệp Phú

1 TRƯƠNG VĂN THÀNH

Chiều

Người từ 12 tuổi trở lên

168

TP. Thủ Đức

Phường Linh Chiểu

TYT Linh Chiểu

34 ĐƯỜNG 22

Sáng

Người từ 12 tuổi trở lên

169

TP. Thủ Đức

Phường Linh Đông

TYT Linh Đông

48 LÝ TẾ XUYÊN

Sáng

Người từ 12 tuổi trở lên

170

TP. Thủ Đức

Phường Linh Tây

TYT Linh Tây

23 NGUYỄN VĂN LỊCH

Sáng chiều

Người từ 12 tuổi trở lên

171

TP. Thủ Đức

Phường Linh Xuân

TYT Linh Xuân

SỐ 9 ĐƯỜNG 3

Sáng chiều

Người từ 12 tuổi trở lên

172

TP. Thủ Đức

Phường Long Thạnh Mỹ

TYT Long Thạnh Mỹ

107 NGUYỄN VĂN TĂNG

Sáng chiều

Người dân từ 5 tuổi trở lên

173

TP. Thủ Đức

Phường Phú Hữu

TYT Phú Hữu

887 NGUYỄN DUY TRINH

Sáng chiều

Người từ 12 tuổi trở lên

174

TP. Thủ Đức

Phường Phước Bình

TYT Phước Bình

5 đường 8 dương đình hội

Sáng

Trẻ từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi

175

TP. Thủ Đức

Phường Tăng Nhơn Phú A

TYT Tăng Nhơn Phú A

410 Lê Văn Việt

Sáng chiều

Người từ 12 tuổi trở lên

176

TP. Thủ Đức

Phường Tân Phú

TYT Tân Phú

82 NAM CAO

Sáng chiều

Người từ 12 tuổi trở lên

177

TP. Thủ Đức

Phường Thạnh Mỹ Lợi

TYT Thạnh Mỹ Lợi

564 TRƯƠNG GIA MÔ

Sáng chiều

Người từ 12 tuổi trở lên

178

TP. Thủ Đức

Phường Thảo Điền

TYT Thảo Điền

89 THẢO ĐIỀN

Sáng chiều

Trẻ từ 06 tuổi trở lên

179

TP. Thủ Đức

Phường Trường Thạnh

TYT Trường Thạnh

1693 NGUYỄN DUY TRINH

Chiều

Người từ 12 tuổi trở lên

 


Câu hỏi liên quan