Quản Cáo  Topbanner

  • Người Đang Online:{{_couter.online}}
  • Hôm Nay Online:{{_couter.today}}
  • Tổng Truy Cập:{{_couter.total}}

TP. Hồ Chí Minh: Cập nhật số liệu tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 ngày 12/9/2022


Trong ngày 12/9/2022: toàn thành phố đã tiêm được 2.238 mũi tiêm, bao gồm 455 mũi 1 (20%); 656 mũi 2 (30%); 1 mũi bổ sung (0,04%); 343 mũi nhắc lần 1 (15%); 783 mũi nhắc lần 2 (35%) tại 71 điểm tiêm. Trong đó: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm được 1.019 mũi (45%); trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: đã tiêm được 216 mũi (10%); trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi: đã tiêm được 1.003 mũi (45%).

Tính đến hết ngày 12/9/2022: Toàn Thành phố đã tiêm được 23.360.762 mũi (bao gồm 8.681.758 mũi 1; 7.725.991 mũi 2; 689.468 mũi bổ sung; 4.777.980 mũi nhắc lần 1; 1.485.565 mũi nhắc lần 2).

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phân phối vắc xin và cập nhật thông tin về số liệu tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM


Câu hỏi liên quan