Quản Cáo  Topbanner

Vắc xin phòng COVID-19

Cập nhật: 16:30 - 11/05/2022 | Lần xem: 10117

Chuẩn bị tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc-xin phòng COVID-19

Ngày 09/5/2022, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).

Theo đó, Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn. Đồng thời đề xuất nhu cầu vắc-xin tiêm mũi 4 gửi Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo phân vùng quản lý trước ngày 25/5/2022.

Đối tượng tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc-xin phòng COVID-19 gồm người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 (cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp). Với khoảng cách tiêm chủng là ít nhất 4 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lần 1). Đối với người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3 cần trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, loại vắc-xin sử dụng để tiêm mũi 4 là vắc-xin mRNA (vắc-xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất); vắc-xin do AstraZeneca sản xuất; vắc-xin cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lần 1).

Tải file PDF tại đây!

Lệ Thu, Minh Hà - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh