Quản Cáo  Topbanner

Sức khỏe môi trường

Cập nhật: 14:23 - 16/10/2023 | Lần xem: 4546

Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển năm 2023: Sử dụng và bảo vệ nước sạch đúng cách để cải thiện dinh dưỡng, sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống

Nước rất cần thiết cho sự sống trên trái đất. Cụ thể, nước chiếm hơn 50% cơ thể con người và bao phủ khoảng 71% bề mặt trái đất. Tuy nhiên, chỉ có 2,5% tổng lượng nước là nước ngọt dùng để uống, phục vụ nông nghiệp và công nghiệp.

Nước là động lực cho con người, nền kinh tế, thiên nhiên và là nền tảng thực phẩm của chúng ta. Thật vậy, nông nghiệp chiếm 72% lượng nước ngọt được sử dụng trên toàn cầu, nhưng giống như tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nước ngọt không phải là vô hạn.  

Tăng trưởng dân số nhanh chóng, đô thị hóa, phát triển kinh tế và biến đổi khí hậu đang khiến tài nguyên nước trên trái đất ngày càng khan hiếm. Đồng thời, tài nguyên nước ngọt trên đầu người đã giảm 20% trong những thập kỷ qua. Nguồn nước và chất lượng nước đang suy giảm nhanh chóng do việc quản lý kém, khai thác nước ngầm quá mức, ô nhiễm và biến đổi khí hậu.

Ngày nay, 2,4 tỷ người sống ở các quốc gia khan hiếm nước. Nhiều người là nông dân sản xuất nhỏ đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của mình, đặc biệt là phụ nữ, người dân bản địa, người di cư và người tị nạn. Sự cạnh tranh để giành nguồn tài nguyên vô giá này ngày càng gia tăng khi tình trạng khan hiếm nước trở thành nguyên nhân dẫn đến xung đột ngày càng gia tăng.  

Khoảng 600 triệu người phụ thuộc (ít nhất một phần) vào thực phẩm thủy sản để kiếm sống đang phải chịu tác động của ô nhiễm, suy thoái hệ sinh thái, các hoạt động không bền vững và biến đổi khí hậu.

Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển năm nay (16-23/10/2023) với chủ đề: “Sử dụng và bảo vệ nước sạch đúng cách để cải thiện dinh dưỡng, sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống” kêu gọi mọi người nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của nước, thực phẩm là nền tảng cho sự sống.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

Nguồn:

[1] Công văn số 6387/BYT-DP của Bộ Y tế ngày 05/10/2023 về việc tổ chức truyền thông Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2023

[2] https://www.fao.org/world-food/en

E05376B6-36CF-4CAD-A362-BFD7FB4FCB75.png