Quản Cáo  Topbanner

Thông Tin

Cập nhật: 11:00 - 03/06/2023 | Lần xem: 1401

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC) sắp xếp lại bộ máy để nâng cao năng lực chuyên môn

Ngày 2/6/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố HCDC đã tổ chức buổi lễ công bố các quyết định sắp xếp lại các phòng, khoa và điều động, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, điều hành theo kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao năng lực HCDC. Theo đó, số lượng phòng chức năng của HCDC sẽ tăng từ 3 lên 5, trong khi số khoa chuyên môn sẽ giảm từ 13 xuống 10. Mục tiêu của sự điều chỉnh này là tạo ra một bộ máy tinh gọn, phù hợp một số mô hình CDC tiên tiến, trong đó hướng đến tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin và tiến bộ khoa học-công nghệ, áp dụng các tiêu chuẩn và chuẩn mực quản trị quốc tế để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HCDC.

 

Một điểm đáng chú ý là trong quá trình cải tổ, bên cạnh việc sáp nhập một số khoa, HCDC đã thành lập một khoa hoàn toàn mới là Khoa Giám sát cảnh báo, chuẩn bị và đáp ứng khẩn cấp dịch bệnh. Khoa này sẽ đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, bao gồm: tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và điều phối các đơn vị thuộc hệ thống y tế công cộng trong triển khai các hoạt động liên quan đến giám sát, cảnh báo và chuẩn bị đáp ứng tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh, cũng như các sự kiện liên quan đến y tế công cộng. Điều này sẽ góp phần quan trọng trong việc giúp Thành phố đối phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp liên quan đến dịch bệnh trong tương lai.

BS.CK2 Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc HCDC, phát biểu chỉ đạo và động viên tinh thần viên chức, người lao động HCDC khi bước vào giai đoạn mới.

 

Tại buổi lễ, BS.CK2 Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC) đã phát biểu chỉ đạo: "Nâng cao năng lực HCDC phải bắt đầu ngay ở mỗi người chúng ta. Chúng ta cần có tư tưởng mới, đột phá và luôn luôn tìm tòi, sáng tạo để đổi mới sao cho công việc ngày càng chất lượng hơn, hiệu quả hơn, không được có tư tưởng an phận, hài lòng với hiện tại. Mỗi lãnh đạo khoa, phòng phải là những người thủ lĩnh thực sự để dẫn dắt khoa, phòng mình luôn tiến lên, góp phần cùng tập thể HCDC hoàn thành trọng trách nâng chất, nâng tầm đúng nghĩa cho một đơn vị tham mưu và thực hiện nhiệm vụ kiểm soát bệnh tật cho cộng đồng Thành phố. Mỗi cá nhân phải nỗ lực tự nâng cao năng lực cá nhân và tham gia tích cực vào xây dựng đoàn kết nội bộ để cùng tập thể hoàn thành các mục tiêu chung."

Ban Giám đốc HCDC trao các quyết định thành lập khoa phòng mới,

các quyết định điều động, bổ nhiệm cho các lãnh đạo khoa phòng.

 

Buổi lễ ra mắt và công bố sự sắp xếp lại tổ chức của HCDC đã diễn ra thành công trong không khí phấn khởi, đoàn kết của toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm.

Toàn thể Ban Giám đốc và lãnh đạo khoa phòng trong HCDC

Ngày 11 tháng 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã ban hành một quyết định về kế hoạch tăng cường và nâng cao năng lực của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) trong giai đoạn 2022-2025.

 

Đề án này nhằm củng cố và tái cơ cấu tổ chức và bộ máy của HCDC, nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tế trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, HCDC sẽ tăng số phòng chức năng từ 3 lên 5 và giảm số khoa từ 13 xuống còn 10. Tổng số nhân sự của HCDC sẽ là 573 người, bao gồm 3 người trong ban giám đốc.

 

Mục tiêu của đề án này là sắp xếp và tái cơ cấu lại tổ chức và bộ máy các khoa, phòng thuộc HCDC, nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực đối với tình hình mới. HCDC sẽ tăng cường khả năng dự báo, lập kế hoạch và triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh mới nổi, các dịch bệnh lưu hành và các bệnh không lây hướng đến quản lý sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh