Quản Cáo  Topbanner

Tài liệu truyền thông

Cập nhật: 21:41 - 18/10/2021 | Lần xem: 131329

TP.HCM: Hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và đánh giá cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, ngày 16/10/2021, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành công văn số 7628/SYT-NVY hướng dẫn cụ thể việc đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn phường, xã, thành phố Thủ Đức, quận, huyện.

Dựa trên 3 tiêu chí về số ca mắc mới tại cộng đồng, độ bao phủ vắc-xin và tiêu chí đảm bảo khả năng chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng, các địa phương sẽ tự đánh giá phân loại cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ vào ngày thứ sáu hàng tuần. Đối chiếu, so sánh kết quả đánh giá của quận, huyện, thành phố Thủ Đức với kết quả của các phường, xã, thị trấn trực thuộc và giữa các phường, xã với nhau để có các giải pháp can thiệp phù hợp.

 

Ngay sau khi có kết quả đánh giá, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện, thành phố Thủ Đức tổng hợp, gửi báo cáo kèm kế hoạch can thiệp đối với các địa bàn có cấp độ dịch diễn biến theo chiều hướng xấu (cao hơn ít nhất 1 cấp so với cấp độ đánh giá của toàn quận, huyện) về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố và Sở Y tế TP.HCM. Kết quả đánh giá cấp độ dịch sẽ được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố công bố vào thứ hai hàng tuần tại Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM và Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Tải file PDF tại đây!

Lệ Thu, Minh Hà - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh