Quản Cáo  Topbanner

Các điểm tiêm vắc xin

Cập nhật: 17:30 - 03/09/2022 | Lần xem: 1670

TP. Hồ Chí Minh: Cập nhật số liệu tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 ngày 2/9/2022

Trong ngày 2/9/2022: toàn thành phố đã tiêm được 3.457 mũi tiêm, bao gồm 775 mũi 1 (22%); 552 mũi 2 (16%); 9 mũi bổ sung (0,3%); 564 mũi nhắc lần 1 (16%); 1557 mũi nhắc lần 2 (46%) tại 62 điểm tiêm. Trong đó: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm được 1.945 mũi (34%); trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: đã tiêm được 336 mũi (10%); trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi: đã tiêm được 1.176 mũi (56%).

Tính đến hết ngày 2/9/2022: Toàn Thành phố đã tiêm được 23.295.028 mũi (bao gồm 8.669.554 mũi 1; 7.709.211 mũi 2; 689.399 mũi bổ sung; 4.765.706 mũi nhắc lần 1; 1.461.158 mũi nhắc lần 2).

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phân phối vắc xin và cập nhật thông tin về số liệu tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19.

 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM