Quản Cáo  Topbanner

Các điểm tiêm vắc xin

Cập nhật: 14:01 - 20/09/2022 | Lần xem: 3798

TP. Hồ Chí Minh: Cập nhật số liệu tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 ngày 19/9/2022

Trong ngày 19/9/2022: toàn thành phố đã tiêm được 797 mũi tiêm, bao gồm 24 mũi 1 (3%); 50 mũi 2 (6%); 1 mũi bổ sung (0,1%); 195 mũi nhắc lần 1 (25%); 527 mũi nhắc lần 2 (66%) tại 34 điểm tiêm. Trong đó: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm được 658 mũi (83%); trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: đã tiêm được 113 mũi (14%); trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi: đã tiêm được 26 mũi (3%).

Tính đến hết ngày 19/9/2022: Toàn Thành phố đã tiêm được 23.384.207 mũi (bao gồm 8.684.669 mũi 1; 7.729.932 mũi 2; 689.489 mũi bổ sung; 4.783.395 mũi nhắc lần 1; 1.496.722 mũi nhắc lần 2).

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phân phối vắc xin và cập nhật thông tin về số liệu tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19.

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM