Quản Cáo  Topbanner

Hoạt động ngành

Cập nhật: 19:35 - 10/02/2023 | Lần xem: 744

Tham gia bình chọn Đề cử 06: Đội đặc nhiệm kiểm dịch - Kịp thời đáp ứng khẩn cấp tại các ổ dịch

Từ 15 giờ ngày 08/02/2023 đến 15 giờ ngày 14/02/2023, 02 cổng thông tin bình chọn cho các sản phẩm đề cử trong Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam lần 3 - năm 2022 đã mở. Cộng đồng có thể tham gia bình chọn cho đề cử 06 “Đội đặc nhiệm kiểm dịch - Kịp thời đáp ứng khẩn cấp tại các ổ dịch” của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) với mã số 06.

Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) đã nhanh chóng thành lập đội đặc nhiệm với vai trò hỗ trợ cho chính quyền địa phương kịp thời triển khai các giải pháp nhằm khống chế dịch, không để dịch bệnh lan rộng và bùng phát.

Cụ thể, nhiệm vụ của đội là giám sát tình hình dịch bệnh tại các quận huyện, đề xuất nhân sự chuyên trách kiểm dịch địa phương, rà soát thực hiện quy trình xử lý F0 tại cộng đồng, đôn đốc thực hiện Chiến dịch bảo vệ người nguy cơ, Chiến dịch tiêm chủng, đôn đốc các Khu công nghiệp, Khu chế xuất thực hiện các giải pháp phòng chống dịch...

Việc thành lập Đội đặc nhiệm kiểm dịch đã đáp ứng được mục tiêu hỗ trợ địa phương khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để không để dịch lây lan, hạn chế mức thấp nhất số mắc và tử vong; đồng thời chấn chỉnh và hoàn thiện dần hệ thống kiểm dịch của y tế cơ sở.

Nghe Podcast chi tiết đề cử 06 theo link sau:

https://voh.com.vn/podcast-de-cu-06-doi-dac-nhiem-kiem-dich-kip-thoi-dap-ung-khan-cap-tai-cac-o-dich.NjM4MTEzNzM4NTEy.html

Và tham gia bình chọn qua Facebook tại Đây:

https://www.facebook.com/groups/ttykvn/

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM