Quản Cáo  Topbanner

Vấn Đề Sức Khỏe

Cập nhật: 07:29 - 03/12/2022 | Lần xem: 2205

Ngày Quốc tế người khuyết tật năm 2022: Các giải pháp chuyển đổi để phát triển toàn diện

Trên thế giới ước tính có hơn 1 tỷ người bị khuyết tật. Điều này tương ứng với khoảng 15% dân số thế giới. Trong đó có tới 190 triệu người (3,8%) từ 15 tuổi trở lên gặp khó khăn đáng kể trong các hoạt động. Số người bị khuyết tật đang gia tăng do sự gia tăng các bệnh mãn tính và già hóa dân số. Khuyết tật là một vấn đề nhân quyền, trong đó người khuyết tật phải chịu nhiều hành vi vi phạm quyền của họ, bao gồm các hành vi bạo lực, lạm dụng, định kiến và thiếu tôn trọng, cùng với các hình thức phân biệt đối xử khác dựa trên tuổi tác và giới tính. Người khuyết tật cũng phải đối mặt với các rào cản, kỳ thị và phân biệt đối xử khi tiếp cận các chính sách, dịch vụ y tế liên quan đến sức khỏe.

Chủ đề của Ngày Quốc tế người khuyết tật năm nay là “Các giải pháp chuyển đổi để phát triển toàn diện: Vai trò của đổi mới sáng tạo trong việc thúc đẩy một thế giới bình đẳng và dễ tiếp cận”. Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật năm nay sẽ xoay quanh chủ đề các giải pháp đổi mới và chuyển đổi để phát triển toàn diện trong việc làm, giảm bất bình đẳng và đổi mới vì sự phát triển hòa nhập của người khuyết tật.

Ngọc Hà, Thủy Tiên - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM

Nguồn:

[1] https://idpwd.org

[2] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health