Quản Cáo  Topbanner

Tài liệu truyền thông

Cập nhật: 15:15 - 18/05/2023 | Lần xem: 4929

Ngành công nghiệp thuốc lá đang nhắm đến thế hệ trẻ

Chiêu trò của ngành công nghiệp thuốc lá khi nhắm đến thế hệ trẻ là gì?

 

Thuốc lá điện tử len lỏi trong học đường

 

Tấm lá chắn bảo vệ trẻ trước làng khói thuốc lá

 

Bát nháo thị trường thuốc lá điện tử

 

Quản lý chặt hay cấm hẳn thuốc lá điện tử?

 

Lúng túng trong xử lý vi phạm mua bán thuốc lá điện tử