Quản Cáo  Topbanner

Kết quả kiểm tra chất lượng nước

Cập nhật: 23:15 - 18/01/2023 | Lần xem: 3714

Kết quả ngoại kiểm cơ sở cung cấp nước trên 1000m3 - ngày đêm

2022 6033 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TP.HCM- Công ty CP ĐT KT SX và cung cấp nước sạch ITA

2022 6034 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TP.HCM- Trạm cấp nước Hưng Long 2

2022 6035 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TP.HCM- Trạm cấp nước Bình Chánh 1

2022 6036 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TP.HCM- Trạm cấp nước Tân Quý Tây 2

2022 6037 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TP.HCM- công ty Pouyuen Việt Nam

2022 6039 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TP.HCM- Trạm cấp nước KCN Đông Nam

2022 6061 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TP.HCM- Trạm cấp nước KCX Linh Trung 2

2022 6062 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TP.HCM- Trạm cấp nước Tân Túc

2022 6063 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TP.HCM- Trạm cấp nước KCN Tân Phú Trung

2022 6064 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TP.HCM- Trạm cấp nước KCN Tân Bình

2022 6065 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TP.HCM- Trạm cấp nước KCN Vĩnh Lộc

2022 6066 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TP.HCM- Trạm cấp nước KCN Tây Bắc Củ Chi

2022 6067 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TP.HCM- Trạm cấp nước KCN Tân Thới Hiệp

2022 6068 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TP.HCM- Công ty QL và KD chợ Bình Điền

2022 6069 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TP.HCM- Trạm cấp nước KCX Linh Trung 1

2022 6070 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TP.HCM- Nhà máy nước ngầm Bình Hưng

2022 6071 TB kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại TP.HCM- Trạm cấp nước KCN Hiệp Phước

2023 34 TB Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch- Trạm cấp nước KCN Lê Minh Xuân 050122