Quản Cáo  Topbanner

Kết quả kiểm tra chất lượng nước

Cập nhật: 08:36 - 15/07/2022 | Lần xem: 3183

Kết quả kiểm tra chất lượng nước tại TP. HCM tháng 04 năm 2022

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố thực hiện giám sát chất lượng các nguồn nước ăn uống và sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Kế hoạch giám sát số 5623/KH-TTKSBT ngày 28/12/2021.

Kết quả giám sát trong tháng 4/2022 như sau: Tổng số mẫu giám sát: 205 mẫu hóa lý và 205 mẫu vi sinh, trong đó: 64,39% mẫu đạt chỉ tiêu hóa lý; 86,34% mẫu đạt chỉ tiêu vi sinh; 60,49% mẫu đạt cả 2 chỉ tiêu hóa lý và vi sinh.

Kết quả cụ thể: Xem tại đây!

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố khuyến cáo người dân ưu tiên sử dụng nguồn nước sạch cho mục đích sinh hoạt nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Đối với khu vực đã được cung cấp nước sạch (nước máy qua mạng cấp nước hoặc bồn chứa nước tập trung, vệ tinh nước):

- Chính quyền địa phương vận động người dân sử dụng nguồn nước sạch, không khai thác nước ngầm, thực hiện trám lấp các giếng khoan tại hộ gia đình.

- Người dân ưu tiên sử dụng nguồn nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

- Sử dụng nguồn nước sạch tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sinh hoạt nhằm hạn chế ô nhiềm nguồn nước ngầm.

- Định kì thực hiện súc xả bồn chứa nước tại các hộ gia đình ít nhất 6 tháng/lần hoặc khi cần thiết và đậy kín bồn chứa.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh