Quản Cáo  Topbanner

Tài liệu truyền thông

Cập nhật: 11:32 - 22/05/2021 | Lần xem: 3990

Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong bầu cử

*Áp dụng với các địa phương KHÔNG có dịch COVID-19

 

Người tham dự tại các khu vực bỏ phiếu cần thực hiện:

1) Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

2) Đeo khẩu trang khi tham dự các cuộc họp, bỏ phiếu bầu cử.

3) Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh

4) Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

5) Thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt và bật ứng dụng BlueZone, Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

6) Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Ban tổ chức.

7) Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở

 

*Áp dụng với các địa phương có dịch COVID-19

 

*** Hội nghị, cuộc họp trực tiếp

Người tham dự cần thực hiện:

1) Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

2) Đeo khẩu trang khi tham dự các cuộc họp, bỏ phiếu bầu cử.

3) Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh

4) Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

5) Thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt và bật ứng dụng BlueZone, Vietnam HealthDeclaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

6) Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Ban tổ chức.

7) Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

8) Ngồi đúng vị trí được sắp xếp, khoảng cách theo hướng dẫn.

9) Thực hiện giữ khoảng cách giữa các đại biểu, cử tri theo các hướng dẫn

 

*** Hội nghị, cuộc họp trực tuyến:

Người tham dự cần thực hiện:

1) Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

2) Đeo khẩu trang khi tham dự các cuộc họp, bỏ phiếu bầu cử.

3) Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh

4) Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

5) Thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt và bật ứng dụng BlueZone, Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

6) Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Ban tổ chức.

7) Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở

8) Thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m (nếu có trên 1 người tham dự tại một điểm cầu).

 

*** Địa điểm bỏ phiếu bầu cử ở các xã, phường, thị trấn thực hiện giãn cách xã hội:

Người tham dự cần thực hiện:

1) Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

2) Đeo khẩu trang khi tham dự các cuộc họp, bỏ phiếu bầu cử.

3) Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh

4) Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

5) Thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt và bật ứng dụng BlueZone, Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

6) Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Ban tổ chức.

7) Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

8) Thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa các cử tri.

9) Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bầu cử.

10) Thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử

 

*** Người đang cách ly tại nhà cần thực hiện:

1) Thực hiện bầu cử theo hướng dẫn của Tổ bầu cử

2) Hạn chế tối đa tiếp xúc gần

-> Tải file PDF tại đây <-

-> Tải file PDF tại đây <-

-> Tải file PDF tại đây <-

-> Tải file PDF tại đây <-

-> Tải file PDF tại đây <-