Quản Cáo  Topbanner

  • Người Đang Online:{{_couter.online}}
  • Hôm Nay Online:{{_couter.today}}
  • Tổng Truy Cập:{{_couter.total}}

Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không có. Thành phần hồ sơ STT Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao 1 Đơn đề nghị cấp lại thẻ có dán ảnh 4cm x 6cm, trong đó...

Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không có. Thành phần hồ sơ STT Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao 1 Đơn đề nghị cấp thẻ có dán ảnh 4cm x 6cm (theo mẫu) 01   2 Giấy xác nhận...