Quản Cáo  Topbanner

  • Người Đang Online:{{_couter.online}}
  • Hôm Nay Online:{{_couter.today}}
  • Tổng Truy Cập:{{_couter.total}}

TP. Hồ Chí Minh: Cập nhật số liệu tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 ngày 08/7/2022


Trong ngày 08/07/2022, TP.HCM đã tiêm được tổng cộng 77.482 mũi tiêm, bao gồm 3.388 mũi 1 (4%); 3.419 mũi 2 (4%); 92 mũi bổ sung (0,1%); 15.959 mũi nhắc lần 1 (21%); 54.624 mũi nhắc lần 2 (71%) tại 209 điểm tiêm. Trong đó, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm được 65.789 mũi (85%); trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm được 6.984 mũi (9%); trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi đã tiêm được 4.709 mũi (6%).
Tính đến hết ngày 08/07/2022, tổng số mũi vắc xin đã tiêm: 21.847.500 mũi (bao gồm 8.506.027 mũi 1; 7.562.008 mũi 2; 685.361 mũi bổ sung; 4.435.681 mũi nhắc lần 1; 658.423 mũi nhắc lần 2).
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phân phối vắc xin và cập nhật thông tin về số liệu tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19.
 


 

 


Câu hỏi liên quan