Quản Cáo  Topbanner

  • Người Đang Online:{{_couter.online}}
  • Hôm Nay Online:{{_couter.today}}
  • Tổng Truy Cập:{{_couter.total}}

Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng


Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Thành phần hồ sơ

STT

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Đơn đề nghị cấp thẻ có dán ảnh 4cm x 6cm (theo mẫu)

01

 

2

Giấy xác nhận nhân thân

01

 

3

Công văn đề nghị cấp Thẻ cho người được chọn làm nhân viên tiếp cận cộng đồng  có có chữ ký, dấu của thủ trưởng đơn vị

01

 

4

Danh sách nhân viên TCCĐ đề nghị cấp Thẻ, có chữ ký, dấu của thủ trưởng đơn vị

01

 

5

Ảnh 2cmx 3cm của người đăng ký làm thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

02

 

 

Số lượng hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian xử lý

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, 366A Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Lệ phí

Không

Cách thức và trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/
Kết quả

B1

Nộp hồ sơ
Kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03

TC, CN
Bộ phận tiếp nhận HS

Giờ hành chính

Thành phần hồ sơ theo mục 2

B2

Tiếp nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn

Bộ phận tiếp nhận HS

0,5 ngày

 

B3

Phân công thụ lý hồ sơ

Bộ phận chuyên môn giải quyết TTHC

0,5 ngày

 

B4

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Cán bộ thụ lý hồ sơ

- Khoa AIDS:  hoàn thiện hồ sơ

- Phòng TCHC: nhận hồ sơ hoàn thiện, in thẻ và trình ký

7 ngày

 

B5

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo trung tâm

2 ngày

 

B6

Đóng dấu, trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi.

Phòng TCHC: ban hành quyết định, Thẻ

 Khoa AIDS: nhận thẻ và cấp phát cho đ/vị

Theo giấy hẹn

 

 

Biểu mẫu

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

 

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

 

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

 

BM 03

Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

 

 

Đơn đề nghị cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV (theo mẫu)

 

 

Giấy xác nhận nhân thân (theo mẫu)

 

 

Công văn đề nghị cấp thẻ, Danh sách nhân viên TCCĐ đề nghị cấp Thẻ, có chữ ký, dấu của thủ trưởng đơn vị (mẫu danh sách)

 

 

Quyết định cấp thẻ, Danh sách nhân viên TCCĐ được cấp thẻ kèm Quyết định

 


Câu hỏi liên quan