Quản Cáo  Topbanner

  • Người Đang Online:{{_couter.online}}
  • Hôm Nay Online:{{_couter.today}}
  • Tổng Truy Cập:{{_couter.total}}

TP. Hồ Chí Minh: Cập nhật số liệu tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 ngày 29/7/2022


TP. Hồ Chí Minh: Cập nhật số liệu tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 ngày 29/7/2022

Trong ngày 29/07/2022: toàn thành phố đã tiêm được 24.625 mũi tiêm, bao gồm 2.351 mũi 1 (9%); 3.275 mũi 2 (14%); 124 mũi bổ sung (0.5%); 5.725 mũi nhắc lần 1 (23%); 13.150 mũi nhắc lần 2 (54%) tại 167 điểm tiêm, 233 bàn tiêm. Trong đó, người từ 18 tuổi trở lên: đã tiêm được 16.432 mũi (67%), trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: đã tiêm được 3.194 mũi (13%), trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi: đã tiêm được 4.999 mũi (20%)

Tính đến hết ngày 29/07/2022:   Tổng số mũi vắc xin đã tiêm: 22.629.351 mũi (bao gồm 8.542.377 mũi 1;    7.623.168 mũi 2; 686.552 mũi bổ sung; 4.605.672 mũi nhắc lần 1; 1.171.582 mũi nhắc lần 2)

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phân phối vắc xin và cập nhật thông tin về số liệu tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19.


Câu hỏi liên quan