Quản Cáo  Topbanner

  • Người Đang Online:{{_couter.online}}
  • Hôm Nay Online:{{_couter.today}}
  • Tổng Truy Cập:{{_couter.total}}

CÁC ĐIỂM TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 NGÀY 22/6/2022


CÁC ĐIỂM TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 NGÀY 22/6/2022

STT

Quận /Huyện

Phường/xã

Điểm tiêm

Địa chỉ

Buổi tiêm

Đối tượng

1

Bình Chánh

Xã An Phú Tây

TYT Xã An Phú Tây

số 1 đường 4D Khu dân cư An Phú Tây

Sáng chiều

Các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch của UBND TP

2

Bình Chánh

Xã Bình Chánh

TYT Xà
BÌNH CHÁNH

C17/5A

Sáng chiều

Các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch của UBND TP

3

Bình Chánh

Xã Bình Lợi

TYT BÌNH LỢI

B3/314 ấp 2

Sáng chiều

Các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch của UBND TP

4

Bình Chánh

Xã Đa Phước

TYT Đa Phước

D7/223 Quốc Lộ 50

Sáng chiều

Các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch của UBND TP

5

Bình Chánh

Xã Lê Minh Xuân

TYT xã Lê Minh Xuân

F2/33A ấp 6

Sáng chiều

Các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch của UBND TP

6

Bình Chánh

Xã Phạm Văn Hai

TYT Xã Phạm Văn Hai

2B39 ẤP 2

Sáng

Các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch của UBND TP

7

Bình Chánh

Xã Phong Phú

TYT Xã Phong Phú

116 Đường số 09 Khu dân cư Phong Phú 4

Sáng chiều

Các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch của UBND TP

8

Bình Chánh

Xã Tân Kiên

Trường THCS Tân Kiên

c7/1G đường Bàu Góc

Sáng chiều

Các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch của UBND TP

9

Bình Chánh

Xã Tân Nhựt

Trạm y tễ xã Tân Nhựt

B10/203G ấp 2 Trương Văn Đa

Sáng chiều

Các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch của UBND TP

10

Bình Chánh

Xã Vĩnh Lộc A

TYT VĨNH LỘC A

F1/50, HƯƠNG LỘ 80

Sáng chiều

Các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch của UBND TP

11

Bình Chánh

Xã Vĩnh Lộc B

TYT Xã Vĩnh Lộc B

C9/13a Lại Hùng Cường

Sáng chiều

Các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch của UBND TP

12

Bình Tân

Phường An Lạc

Trạm Y tế phường An Lạc

134a, đường số 2C

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 1, mũi 2, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

13

Bình Tân

Phường An Lạc A

Trạm Y tế phường An Lạc A

9-11 Lô I Đường Nguyễn Thức Đường

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 1, mũi 2, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

14

Bình Tân

Phường Bình Hưng Hòa

Trạm Y tế phường Bình Hưng Hòa

716 Tân Kỳ Tân Quý

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 1, mũi 2, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

15

Bình Tân

Phường Bình Hưng Hòa A

Trạm Y tế phường Bình Hưng Hòa A

621 Tân Kỳ Tân Quý

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 1, mũi 2, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

16

Bình Tân

Phường Bình Hưng Hòa B

Trạm Y tế phường Bình Hưng Hòa B,

41 đường số 16 khu dân cư Vĩnh Lộc

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 1, mũi 2, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

17

Bình Tân

Phường Bình Trị Đông

Trạm Y tế phường Bình Trị Đông,

276/51 Tân Hòa Đông

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 1, mũi 2, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

18

Bình Tân

Phường Bình Trị Đông A

Trạm y tế phường Bình Trị Đông A

815 Hương lộ 2

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 1, mũi 2, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

19

Bình Tân

Phường Bình Trị Đông B

Trạm Y tế phường Bình Trị Đông B,

853 Tỉnh lộ 10

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 1, mũi 2, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

20

Bình Tân

Phường Tân Tạo

Trạm Y tế Tân Tạo,

1452 tỉnh lộ 10

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 1, mũi 2, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

21

Bình Tân

Phường Tân Tạo A

Khu Công Nghiệp Tân Tạo

Lô 25 -27 đường số 3

Sáng chiều

Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

22

Bình Tân

Phường Tân Tạo A

Phòng khám Timec

4449 Nguyễn Cửu Phú

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 1, mũi 2, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

23

Bình Thạnh

Phường 1

TYT Phường 1

54 Vũ Tùng

Sáng

Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

24

Bình Thạnh

Phường 11

Trung Tâm Y tế ( CS 1)

99/6 Nơ Trang Long

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 1, mũi 2, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

25

Bình Thạnh

Phường 11

TYT Phường 11

235 Phan Văn Trị

Sáng

Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

26

Bình Thạnh

Phường 12

TYT Phường 12

290/43 Nơ Trang Long

Sáng

Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

27

Bình Thạnh

Phường 13

TYT Phường 13

21A Bình Lợi

Sáng

Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

28

Bình Thạnh

Phường 14

TYT Phường 14

32/21 Nguyễn Huy Lượng

Sáng

Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

29

Bình Thạnh

Phường 15

TYT Phường 15

339 Bạch Đằng

Sáng

Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

30

Bình Thạnh

Phường 17

TYT Phường 17

105 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Sáng

Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

31

Bình Thạnh

Phường 19

TYT Phường 19

85/8 Phạm Viết Chánh

Sáng

Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

32

Bình Thạnh

Phường 2

TYT Phường 2

60 Vũ Tùng

Sáng

Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

33

Bình Thạnh

Phường 21

TYT Phường 21

220/24 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Sáng

Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

34

Bình Thạnh

Phường 22

TYT Phường 22

B7 Phú Mỹ

Sáng

Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

35

Bình Thạnh

Phường 24

TYT Phường 24

3/8B Nguyễn Thiệt Thuật

Sáng

Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

36

Bình Thạnh

Phường 25

TYT Phường 25

524 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Sáng

Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

37

Bình Thạnh

Phường 26

TYT Phường 26

435-437 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Sáng

Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

38

Bình Thạnh

Phường 27

TYT Phường 27

Số 1 Khu hành chính Thanh Đa

Sáng

Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

39

Bình Thạnh

Phường 28

TYT Phường 28

1003 Bình Quới

Sáng

Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

40

Bình Thạnh

Phường 3

TYT Phường 3

91/26 Lê Văn Duyệt

Sáng

Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

41

Bình Thạnh

Phường 5

TYT Phường 5

323/7 Lê Quang Định

Sáng

Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

42

Bình Thạnh

Phường 6

TYT Phường 6

45/25/17 Nguyễn Văn Đậu

Sáng

Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

43

Bình Thạnh

Phường 7

TYT Phường 7

42/16 Hoàng Hoa Thám

Sáng

Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

44

Cần Giờ

Thị trấn Thạnh An

TYT xã Thạnh An

Ấp Thạnh Hòa

Sáng chiều

Người dân trên địa bàn

45

Cần Giờ

Xã Bình Khánh

TYT xã BÌNH KHÁNH

Ấp Bình Thuận

Sáng chiều

Người dân trên địa bàn

46

Cần Giờ

Xã Cần Thạnh

TYT Thị Trấn Cần Thạnh

Đường Lê Thương, khu phố miễu nhì

Sáng chiều

Người dân trên địa bàn

47

Cần Giờ

Xã Lý Nhơn

TYT xã Lý Nhơn

ẤP Lý Thái Bửu

Sáng chiều

Người dân trên địa bàn

48

Cần Giờ

Xã Tam Thôn Hiệp

TYT xã Tam Thôn Hiệp

Ấp An Lộc

Chiều

Người dân trên địa bàn

49

Củ Chi

Xã Bình Mỹ

Khu Văn HóaThể thao Đa Năng

Đường Bình Mỹ, Ấp 7

Sáng

Nhóm nguy cơ

50

Củ Chi

Xã Nhuận Đức

Trạm Y tế xã Nhuận Đức

đường Nhuận Đức

Sáng

Người trên 18 tuổi

51

Củ Chi

Xã Phạm Văn Cội

Trạm Y tế xã Phạm Văn Cội

Số 78 đường Phạm Văn Cội

Sáng

Nhóm nguy cơ

52

Củ Chi

Xã Phú Hòa Đông

Trạm Y tế xã Phú Hòa Đông

Tỉnh lộ 15 ấp Chợ

Sáng

Nhóm nguy cơ

53

Củ Chi

Xã Thái Mỹ

TYT Thái Mỹ

Tỉnh Lộ 7, Bình Thượng 1

Sáng

Nhóm nguy cơ

54

Củ Chi

Xã Trung An

TYT xã Trung An

247 đường Trung An ấp An Bình

Sáng

Nhóm nguy cơ

55

Gò Vấp

Bệnh viện Gò Váp

Bệnh viện Gò Váp

641 Quang Trung

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 1, mũi 2, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

56

Gò Vấp

Phường 10

TYT Phường 10

507 Quang Trung

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 1, mũi 2, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

57

Gò Vấp

Phường 12

Cty CP ĐT Long Biên

Số 6 Tân Sơn

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 1, mũi 2, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

58

Gò Vấp

Phường 14

TYT Phường 14

18/23 Phan Huy Ích

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 1, mũi 2, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

59

Gò Vấp

Phường 17

TYT Phường 17

06 Nguyễn Văn Lượng

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 1, mũi 2, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

60

Gò Vấp

Phường 3

TYT Phường 3

123/5 Lê Lợi

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 1, mũi 2, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

61

Gò Vấp

Phường 5

TYT Phường 5

15D Đường số 15

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 1, mũi 2, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

62

Gò Vấp

Phường 7

TYT Phường 7

79 Nguyễn Văn Nghi

Sáng chiều

Người Từ 12 -17 tuổi : chưa tiêm mũi 1, mũi 2, Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

63

Hóc Môn

Thị trấn Hóc Môn

Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn

62/5 đường Bà Triệu

Sáng chiều

Người dân trên địa bàn

64

Hóc Môn

Xã Bà Điểm

TYT Xã Bà Điểm

93 TK8 ấp Tiền Lân

Chiều

Người dân trên địa bàn

65

Hóc Môn

Xã Đông Thạnh

TYT Xã Đông Thạnh

07 đường Đông Thạnh 4-2

Chiều

Người dân trên địa bàn

66

Hóc Môn

Xã Tân Thới Nhì

TYT Xã Tân Thới Nhì

07 Nguyễn Thị Nuôi

Chiều

Người dân trên địa bàn

67

Nhà Bè

Thị trấn Nhà Bè

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

421, Huỳnh Tấn Phát

Sáng chiều

Các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch của UBND TP

68

Nhà Bè

Xã Hiệp Phước

TYT xã Hiệp Phước

Đường D2, KDC Hiệp Phước 1

Sáng chiều

Các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch của UBND TP

69

Nhà Bè

Xã Long Thới

Trung tâm sinh hoạt công nhân /TYT (Bắt đầu từ 21/6/2022)

ấp 1

Sáng chiều

Các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch của UBND TP

70

Nhà Bè

Xã Nhơn Đức

TYT Xã Nhơn Đức

548/28 Đường Lê Thị Tám

Sáng chiều

Các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch của UBND TP

71

Nhà Bè

Xã Phú Xuân

TTYT Nhà Bè

số 1 đường 18 khu dân cư cotec ấp 1

Sáng chiều

Cán bộ viên chức Huyện và người dân

72

Nhà Bè

Xã Phú Xuân

TYT Phú Xuân

2637 Huỳnh Tấn Phát

Sáng chiều

Các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch của UBND TP

73

Nhà Bè

Xã Phước Kiển

TYT xã Phước Kiển

1410 Lê Văn Lương

Sáng chiều

Các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch của UBND TP

74

Nhà Bè

Xã Phước Lộc

TYT xã Phước Lộc

423/1 Đào Sư Tích

Sáng chiều

Các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch của UBND TP

75

Phú Nhuận

Phường 10

THCS Ngô Tất Tố

17 Đặng Văn Ngữ

Sáng chiều

phường 10, người trên 50 tuổi, người suy giảm miễn dịch

76

Phú Nhuận

Phường 3

Bv quận Phú Nhuận

278 Nguyễn Trọng Tuyển

Chiều

phường 3, người trên 50 tuổi

77

Quận 1

Phường Bến Nghé

TYT Bến Nghé

62 Hồ Tùng Mậu

Sáng chiều

Người dân trên 18 tuổi tại phường

78

Quận 1

Phường Bến Thành

TYT Bến Thành

227 Lý Tự Trọng

Sáng chiều

Người dân trên 18 tuổi tại phường

79

Quận 1

Phường Cầu Ông Lãnh

TYT Cầu Ông Lãnh

242 Võ Văn Kiệt

Sáng chiều

Người dân trên 18 tuổi tại phường

80

Quận 1

Phường Cô Giang

TYT Cô Giang

97 Cô Giang

Sáng chiều

Người dân trên 18 tuổi tại phường

81

Quận 1

Phường Đa Kao

TYT Đa Kao

72 Đinh Tiên Hoàng

Sáng chiều

Người dân trên 18 tuổi tại phường

82

Quận 1

Phường Nguyễn Cư Trinh

TYT Nguyễn Cư Trinh

29A Cao Bá Nhạ

Sáng chiều

Người dân trên 18 tuổi tại phường

83

Quận 1

Phường Phạm Ngũ Lão

TYT Phạm Ngũ Lão

307 Phạm Ngũ Lão

Sáng chiều

Người dân trên 18 tuổi tại phường

84

Quận 1

Phường Tân Định

TYT Tân Định

64 Trần Quang Khải

Sáng chiều

Người dân trên 18 tuổi tại phường

85

Quận 10

Phường 12

Trường Hoàng Diệu cũ

285/94G Cách mạng tháng tám

Sáng

.Lực lượng tuyến đầu chống dịch, người trên 50 tuổi và người dưới 50 tuổi có bệnh nền p12

86

Quận 10

Phường 15

Chung cư Lê Thị Riêng

 

Sáng

.Lực lượng tuyến đầu chống dịch, người trên 50 tuổi và người dưới 50 tuổi có bệnh nền p15

87

Quận 10

Phường 2

Cao ốc A Ngô gia tự

301 Hoà Hảo

Sáng

.Lực lượng tuyến đầu chống dịch, người trên 50 tuổi và người dưới 50 tuổi có bệnh nền p2

88

Quận 10

Quận 10

Trung Tâm Y tế

403 Cách Mạng Tháng Tám

Sáng chiều

Giáo viên và nhân viên y tế

89

Quận 11

Phường 1

TYT P1

8/32 Tân Hóa

Sáng chiều

Người dân từ 18 tuổi

90

Quận 11

Phường 10

TYT P10

180/11A LẠC LONG QUÂN

Sáng chiều

Người dân từ 18 tuổi

91

Quận 11

Phường 11

TYT Lưu Động P.11

351/4A Lê Đại Hành

Sáng chiều

Người dân từ 18 tuổi

92

Quận 11

Phường 12

TYT P12

1156 đường 3/2

Sáng chiều

Người dân từ 18 tuổi

93

Quận 11

Phường 14

UBND phường 14( ngày 20/6/2022 tiêm tại TYT p 14)

72 Bình Thới

Sáng chiều

Người dân từ 18 tuổi

94

Quận 11

Phường 15

Trạm Y tế phường 15

62/13 Cư Xá Lữ Gia

Sáng chiều

Người dân từ 18 tuổi

95

Quận 11

Phường 16

TYT P16

524-526 Hồng Bàng

Sáng chiều

Người dân từ 18 tuổi

96

Quận 11

Phường 2

TYTP2

1300 đường 3/2

Sáng chiều

Người dân từ 18 tuổi

97

Quận 11

Phường 4

TYT P4

225 Trần Quý

Sáng chiều

Người dân từ 18 tuổi

98

Quận 11

Phường 5

TRƯỜNG TRẦN QUANG KHẢI(ngày 22,23,24 tiêm tại TYT p5)

343D LẠC LONG QUÂN

Sáng chiều

Người dân từ 18 tuổi

99

Quận 11

Phường 6

TYT P6

144 Phó Cơ Điều

Sáng chiều

Người dân từ 18 tuổi

100

Quận 11

Phường 7

TYT P7

166 Lê Đại Hành

Sáng chiều

Người dân từ 18 tuổi

101

Quận 11

Phường 8

Bệnh viện Quận 11

72A đường số 5 cư xá Bình Thới

Sáng chiều

Người dân từ 12- 18 tuổi

102

Quận 11

Phường 8

Trung tâm Y tế Quận 11

72 đường số 5 cư xá Bình Thới

Sáng chiều

Người dân từ 12- 18 tuổi

103

Quận 11

Phường 8

TYT P8

48/7-48/9 Dương Đình Nghệ

Sáng chiều

Người dân từ 18 tuổi

104

Quận 11

Phường 9

TYT P9

238/18A Đội Cung

Sáng chiều

Người dân từ 18 tuổi

105

Quận 12

Phường An Phú Đông

TYT PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG

44 Vườn Lài

Sáng

Người dân từ 18 tuổi

106

Quận 12

Phường Đông Hưng Thuận

TYT PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN

593 Nguyễn Văn Quá

Sáng

Người dân từ 18 tuổi

107

Quận 12

Phường Hiệp Thành

TYT PHƯỜNG HIỆP THÀNH

286B Nguyễn Ảnh Thủ

Sáng

Người dân từ 18 tuổi

108

Quận 12

Phường Tân Chánh Hiệp

TYT PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP

43 Tân Chánh Hiệp 10

Sáng

Người dân từ 18 tuổi

109

Quận 12

Phường Tân Hưng Thuận

TYT PHƯỜNG TÂN HƯNG THUẬN

106/6 A1 Trường Chinh

Sáng

Người dân từ 18 tuổi

110

Quận 12

Phường Tân Thới Hiệp

TYT PHƯỜNG TÂN THỚI HIỆP

22 Nhà Văn Hóa

Sáng

Người dân từ 18 tuổi

111

Quận 12

Phường Tân Thới Nhất

TYT PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT

07 Tân Thới Nhất 1

Sáng

Người dân từ 18 tuổi

112

Quận 12

Phường Thạnh Lộc

TYT PHƯỜNG THẠNH LỘC

538/2 Kp1

Sáng

Người dân từ 18 tuổi

113

Quận 12

Phường Thạnh Xuân

TYT PHƯỜNG THẠNH XUÂN

459 Tô Ngọc Vân

Sáng

Người dân từ 18 tuổi

114

Quận 12

Phường Thới An

TYT PHƯỜNG THỚI AN

30 Thới An 16

Sáng

Người dân từ 18 tuổi

115

Quận 12

Phường Trung Mỹ Tây

TYT PHƯỜNG TRUNG MỸ TÂY

2348/34 quốc lộ 1A

Sáng

Người dân từ 18 tuổi

116

Quận 3

Phường 1

Trường Phan Sào Nam

657 Điện Biên Phủ

Chiều

Người trên 50 tuổi p1

117

Quận 3

Phường 4

Trường Lương Định Của

576 Nguyễn Đình Chiểu

Sáng chiều

Người trên 50 tuổi p4

118

Quận 3

Phường 5

Trường Kiến Thiêt

223/4 Nguyễn Đình Chiểu

Sáng chiều

Người trên 50 tuổi p5

119

Quận 3

Phường Võ Thị Sáu

TTYT QUẬN 3

114 -116-118 Trần Quốc Thảo

Sáng chiều

Người trên 50 tuổi p9

120

Quận 4

Phường 14

TYT PHƯỜNG

55 Tôn Đản

Sáng

Người đủ từ 12 tuổi trở lên

121

Quận 4

Phường 16

TYT PHƯỜNG

89Bis Tôn Thất Thuyết

Sáng

Người đủ từ 12 tuổi trở lên

122

Quận 4

Phường 2

Trường THCS Nguyễn Huệ

42 Nguyễn Khoái

Sáng chiều

Người đủ từ 12 tuổi trở lên

123

Quận 4

Phường 6

TYT PHƯỜNG

178 Bến Vân Đồn

Sáng

Người đủ từ 12 tuổi trở lên

124

Quận 5

Phường 10

Trường Lý Cảnh Hớn

10 Xóm Chỉ

Sáng

Người dân P10, 
tuyến đầu chống dịch

125

Quận 5

Phường 11

TTYTQ5

624A Nguyễn Trãi

Sáng chiều

TIÊM VÉT

126

Quận 5

Phường 6

Hội trường

1014A Võ Văn Kiệt

Sáng chiều

Người dân P6, 
tuyến đầu chống dịch

127

Quận 5

Phường 9

Trường THCS Lý Phong

83 Nguyễn Duy Dương

Sáng chiều

Người dân P9, 
tuyến đầu chống dịch

128

Quận 6

Phường 1

TYT PHƯỜNG 1

148-150 Gia Phú

Chiều

Người dân trên 18 tuổi

129

Quận 6

Phường 10

TYT PHƯỜNG 10

20_22C Lý Chiêu Hoàng

Chiều

Người dân trên 18 tuổi

130

Quận 6

Phường 11

TYT PHƯỜNG 11

2 A Đường số 12

Sáng

Người dân trên 18 tuổi

131

Quận 6

Phường 12

TYT PHƯỜNG 12

264_266 Nguyễn Văn Luông

Chiều

Người dân trên 18 tuổi

132

Quận 6

Phường 13

Trung tâm Y tế Quận 11

A14/1 Bà Hom

Sáng chiều

12-17 tuổi và trên 18 tuổi

133

Quận 6

Phường 13

TYT PHƯỜNG 13

A14/1 Bà Hom

Sáng

Người dân trên 18 tuổi

134

Quận 6

Phường 14

TYT PHƯỜNG 14

137Bis Tân Hoà Đông

Sáng

Người dân trên 18 tuổi

135

Quận 6

Phường 2

TYT PHƯỜNG 2

69 Phạm Đình Hổ

Chiều

Người dân trên 18 tuổi

136

Quận 6

Phường 3

TYT PHƯỜNG 3

67-69 Mai Xuân Thưởng

Chiều

Người dân trên 18 tuổi

137

Quận 6

Phường 5

TYT PHƯỜNG 5

223 Hậu Giang

Chiều

Người dân trên 18 tuổi

138

Quận 6

Phường 6

TYT PHƯỜNG 6

106 Hậu Giang

Sáng

Người dân trên 18 tuổi

139

Quận 6

Phường 7

TYT PHƯỜNG 7

715 Phạm Văn Chí

Chiều

Người dân trên 18 tuổi

140

Quận 6

Phường 8

TYT PHƯỜNG 8

958/24K Lò Gốm

Chiều

Người dân trên 18 tuổi

141

Quận 6

Phường 9

TYT PHƯỜNG 9

30/13 Nguyễn Đình Chi

Chiều

Người dân trên 18 tuổi

142

Quận 7

Phường Bình Thuận

TYT PHƯỜNG BÌNH THUẬN

478 Huỳnh Tấn Phát

Chiều

Người dân trên 18 tuổi

143

Quận 7

Phường Phú Thuận

TYT PHƯỜNG PHÚ THUẬN

A53-54-55 KDC Tân Thuận Nam

Sáng

Người dân trên 18 tuổi

144

Quận 7

Phường Tân Kiểng

TYT PHƯỜNG TÂN KIỂNG

98 Đường 13

Sáng chiều

Người dân trên 18 tuổi

145

Quận 7

Phường Tân Phong

TYT PHƯỜNG TÂN PHONG

946 Đường 31

Sáng chiều

Người dân trên 18 tuổi

146

Quận 7

Phường Tân Phú

BV QUẬN 7

101 Nguyễn Thị Thập

Chiều

Bệnh nhân

147

Quận 7

Phường Tân Phú

BV TIM TÂM ĐỨC

Số 4 Nguyễn Lương Bằng

Chiều

Bệnh nhân

148

Quận 7

Phường Tân Phú

TYT PHƯỜNG TÂN PHÚ

Số 1 đường số 9

Sáng chiều

Người dân trên 18 tuổi

149

Quận 7

Phường Tân Thuận Đông

KCX TÂN THUẬN

531 Huỳnh Tấn Phát

Sáng

Công nhân Khu chế xuất

150

Quận 8

Phường 11

TRUNG TÂM Y TẾ Q8

139 ƯU LONG

Sáng chiều

Cán bộ công chức, viên chức quận, phường + lực lượng tuyến đầu

151

Quận 8

Phường 12

TIỂU HỌC TUY LÝ VƯƠNG

381 Tùng Thiện Vương

Sáng chiều

Công an, quân đội,  cán bộ công chức, viên chức giáo dục

152

Quận 8

Phường 3

BV Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp

313 Âu Dương Lân

Sáng chiều

Người dân trên 18 Tuổi

153

Quận 8

Phường 4

BỆNH VIỆN QUẬN 8

82 Cao Lỗ

Sáng chiều

Cán bộ công chức, viên chức quận, phường + lực lượng tuyến đầu

154

Quận 8

Phường 5

TIỂU HỌC BÔNG SAO

196 Bùi Minh Trực

Sáng

Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

155

Tân Bình

Phường 1

TYT Phường 1

337/5 Lê Văn Sỹ

Sáng

Người dân trên 18 tuổi

156

Tân Bình

Phường 11

THCS Võ Văn Tần

62 Phan Sào Nam

Sáng

Người dân trên 18 tuổi

157

Tân Bình

Phường 13

Trạm Y tế phường

324A Trường Chinh

Sáng

Người dân trên 18 tuổi

158

Tân Bình

Phường 14

TTYT Tân Bình

12 Tân Hải

Sáng chiều

Người dân trên 18 tuổi

159

Tân Bình

Phường 15

TYT phường 15

40 Trần Thái Tông

Sáng

Người dân trên 18 tuổi

160

Tân Bình

Phường 3

Mầm non 3

184/16 Phạm Văn Hai

Sáng

Người dân trên 18 tuổi

161

Tân Bình

Phường 5

TYT phường 5

159/1 Phạm Văn Hai

Sáng

Người dân trên 18 tuổi

162

Tân Bình

Phường 6

TYT phường 6

2/61 Đất Thánh

Sáng

Người dân trên 18 tuổi

163

Tân Bình

Phường 7

TYT phường 7

179 Bành Văn Trân

Sáng

Người dân trên 18 tuổi

164

Tân Bình

Phường 8

TYT phường 8

42 Đông Hồ

Sáng

Người dân trên 18 tuổi

165

Tân Phú

Phường Hiệp Tân

PKĐK SimMed

239 - 241 Hòa Bình

Sáng

Các đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 4, Người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1, 2, bổ sung, nhắc lại lần 1. Trẻ từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2; NVYT, người làm việc tại các PKĐK, chuyên khoa, nhà thuốc tư nhân trên địa bàn quận đủ ĐK tiêm mũi 4

166

Tân Phú

Phường Hiệp Tân

TYT Phường Hiệp Tân

299 Lũy Bán Bích

Sáng chiều

Các đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 4, Người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1, 2, bổ sung, nhắc lại lần 1. Trẻ từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2

167

Tân Phú

Phường Phú Thạnh

TYT Phường Phú Thạnh

212/23 - 212/25 Thoại Ngọc Hầu

Sáng chiều

Các đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 4, Người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1, 2, bổ sung, nhắc lại lần 1. Trẻ từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2

168

Tân Phú

Phường Phú Thọ Hòa

TTYT Quận Tân Phú

83/1 Vườn Lài

Sáng chiều

Các đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 4, Người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1, 2, bổ sung, nhắc lại lần 1. Trẻ từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2

169

Tân Phú

Phường Phú Thọ Hòa

TYT Phường Phú Thọ Hòa

368 Phú Thọ Hòa

Sáng chiều

Các đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 4, Người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1, 2, bổ sung, nhắc lại lần 1. Trẻ từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2

170

Tân Phú

Phường Phú Trung

BV Quận Tân Phú

609 - 611 Âu Cơ

Sáng chiều

Các đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 4, Người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1, 2, bổ sung, nhắc lại lần 1. Trẻ từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2

171

Tân Phú

Phường Phú Trung

TYT Phường Phú Trung

419 Âu Cơ

Sáng chiều

Các đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 4, Người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1, 2, bổ sung, nhắc lại lần 1. Trẻ từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2

172

Tân Phú

Phường Tân Quý

TYT Phường Tân Quý

265 Tân Quý

Sáng chiều

Các đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 4, Người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1, 2, bổ sung, nhắc lại lần 1. Trẻ từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2

173

Tân Phú

Phường Tân Sơn Nhì

TYT Phường Tân Sơn Nhì

8 Nguyễn Thế Truyện

Sáng chiều

Các đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 4, Người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1, 2, bổ sung, nhắc lại lần 1. Trẻ từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2

174

Tân Phú

Phường Tân Thành

TYT Phường Tân Thành

44 Thống Nhất

Sáng chiều

Các đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 4, Người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1, 2, bổ sung, nhắc lại lần 1. Trẻ từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2, Người lao động và làm việc tại CTY Việt Thịnh đủ ĐK tiêm mũi 4

175

Tân Phú

Phường Tân Thới Hòa

TYT Phường Tân Thới Hòa

149/23 Lý Thánh Tông

Sáng chiều

Các đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 4, Người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1, 2, bổ sung, nhắc lại lần 1. Trẻ từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2

176

Tân Phú

Phường Tây Thạnh

TYT Phường Tây Thạnh

200/14 Nguyễn Hữu Tiến

Sáng chiều

Các đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 4, Người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1, 2, bổ sung, nhắc lại lần 1. Trẻ từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1,2

177

Thủ Đức

Phòng tiêm TTYT cơ sở 1

TTYT TP Thủ Đức Cơ sở 1

6 Trịnh Khắc Lập

Sáng chiều

Người trên 5 tuổi

178

Thủ Đức

Phòng tiêm TTYT cơ sở 2

TTYT TP Thủ Đức Cơ sở 2

48A Tăng Nhơn Phú

Sáng chiều

Người trên 5 tuổi

179

Thủ Đức

Phòng tiêm TTYT cơ sở 3

TTYT TP Thủ Đức Cơ sở 3

Số 2 Nguyễn Văn Lịch

Sáng chiều

Người trên 5 tuổi

180

Thủ Đức

Phường An Phú

TYT An Phú

168A NGUYỄN HOÀNG

Sáng chiều

Người dân trên 18 tuổi

181

Thủ Đức

Phường Cát Lái

TYT Cát Lái

705/2 NGUYỄN THỊ ĐỊNH

Sáng chiều

Người dân trên 18 tuổi

182

Thủ Đức

Phường Hiệp Phú

TYT Hiệp Phú

1 TRƯƠNG VĂN THÀNH

Sáng

Người dân trên 18 tuổi

183

Thủ Đức

Phường Long Thạnh Mỹ

TYT Long Thạnh Mỹ

107 NGUYỄN VĂN TĂNG

Chiều

Người dân trên 18 tuổi

184

Thủ Đức

Phường Phước Bình

TYT Phước Bình

5 đường 8 dương đình hội

Sáng chiều

Người dân trên 18 tuổi

185

Thủ Đức

Phường Phước Long B

TYT Phước Long B

26 ĐƯỜNG 22

Sáng

Người dân trên 18 tuổi

186

Thủ Đức

Phường Tăng Nhơn Phú B

TYT Tăng Nhơn Phú B

185 ĐÌNH PHONG PHÚ

Sáng

Người dân trên 18 tuổi

187

Thủ Đức

Phường Trường Thọ

TYT Trường Thọ

71A ĐƯỜNG 8

Sáng

Người dân trên 18 tuổi

 


Câu hỏi liên quan