Quản Cáo  Topbanner

  • Người Đang Online:{{_couter.online}}
  • Hôm Nay Online:{{_couter.today}}
  • Tổng Truy Cập:{{_couter.total}}

TPHCM: Mở rộng đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2


Nhằm đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin, tạo miễn dịch bền vững phòng bệnh COVID-19 cho người dân Thành phố. Ngày 10/06/2022 UBND TP.HCM đã ban hành công văn số 1899/UBND-VX về việc mở rộng đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 với các đối tượng sau:

-Người từ 50 tuổi trở lên;

-Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng;

-Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 (cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu như giáo viên, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các sở, ban, ngành Thành phố, công ty, doanh nghiệp,...).


Câu hỏi liên quan