Quản Cáo  Topbanner

Đào tạo liên tục

Cập nhật: 10:04 - 08/08/2022 | Lần xem: 2438

HCDC: Chiêu sinh lớp đào tạo liên tục “Phương pháp truyền thông, giáo dục sức khỏe cơ bản” tháng 9/2022

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) thông báo chiêu sinh lớp đào tạo liên tục “Phương pháp truyền thông, giáo dục sức khỏe cơ bản” tháng 9/2022 dành cho công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế.

Trong đợt chiêu sinh lần này, HCDC sẽ tổ chức 1 lớp học (khóa 2022ĐT-TTGDSK-10) diễn ra trong 3 ngày 06, 07 và 08/9/2022 tại phòng Đào tạo lầu 1, cơ sở số 366A đường Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8. Khi tham gia lớp đào tạo, học viên sẽ được tiếp cận chương trình đào tạo với các nội dung gồm Đại cương về truyền thông, giáo dục sức khỏe (TT-GDSK); Các kỹ năng TT-GDSK; Phương pháp, phương tiện TT-GDSK; Góc Giáo dục sức khỏe; Nói chuyện sức khỏe; Giáo dục sức khỏe cá nhân; Xây dựng kế hoạch TT-GDSK.

Sau khi học viên hoàn tất chương trình, kiểm tra đánh giá đạt yêu cầu sẽ được HCDC cấp chứng chỉ đào tạo liên tục “Phương pháp truyền thông, giáo dục sức khỏe cơ bản” theo quy định của Bộ Y tế.

Để tham gia lớp đào tạo liên tục “Phương pháp truyền thông, giáo dục sức khỏe cơ bản” tháng 9/2022, học viên vui lòng truy cập đường link hcdc.vn/pptt0922 để đăng ký và đóng học phí trước ngày 02/9/2022.

Để biết thêm thông tin về lớp đào tạo, vui lòng liên hệ nhân sự phụ trách lớp: CN. Minh Huyền - điện thoại 038.417.7979 hoặc CN. Tường Vi - điện thoại 0909.249.410 hoặc email: tuyensinhdaotaocdc@gmail.com.

Chi tiết về hồ sơ đăng ký, học phí: Xem tại đây

LT - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh