Quản Cáo  Topbanner

Giới Thiệu

Cập nhật: 00:00 - 01/10/2019 | Lần xem: 15421

Công bố quyết định thành lập Trung tâm

   Công bố quyết định thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh và trao các Quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc Trung tâm
     Sáng ngày 20/5/2019, tại Sở Y tế đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố và trao các Quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc Trung tâm này.

     Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố được thành lập theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố trên cơ sở tổ chức lại 07 Trung tâm chuyên ngành thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Dinh dưỡng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế.
                               
     Tại buổi công bố, GS.TS.BS. Nguyễn Tấn Bỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố là xu hướng tất yếu nhằm tinh giản biên chế gắn với kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn về tổ chức bộ máy. Qua đó, đáp ứng việc đổi mới, hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng tinh giản tổ chức bộ máy, giảm đầu mối nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế. Đồng thời, yêu cầu tập thể lãnh đạo Trung tâm cần đoàn kết, ổn định tổ chức bộ máy, phân công công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên có tâm huyết và có trình độ chuyên môn để triển khai hiệu quả các hoạt động. Đối với Ban Giám đốc và trưởng, phó các khoa, phòng cần tập trung nêu cao trách nhiệm không ngừng nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm mô hình các tỉnh đã sáp nhập để phát triển Trung tâm, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

     Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố -Nguyễn Trí Dũng thay mặt Ban Giám đốc Trung tâm, cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố, ngành Y tế đối với Ban Giám đốc. Đồng thời hứa sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, trau dồi trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị để làm tốt nhiệm vụ được giao; cùng với tập thể lãnh đạo và viên chức, người lao động của Trung tâm tiếp tục đoàn kết, xây dựng kế hoạch thiết thực để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, phấn đấu để mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ngày càng phát triển, trở thành địa chỉ tin cậy cho nhân dân, là cơ quan tham mưu tích cực, đồng thời là cơ quan triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả lĩnh vực y tế dự phòng và y tế công cộng trên địa bàn thành phố.

  
                   

Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế và Ban Giám đốc 7 Trung tâm thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng tại buỗi lễ công bố Quyết định thành lậpTrung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố
Thái Minh Sơn - Tổ Chức Hành Chính

Tin Liên Quan