Quản Cáo  Topbanner

Tài liệu truyền thông

Cập nhật: 09:07 - 02/11/2020 | Lần xem: 30820

[Tài liệu] về COVID-19

- Infographic về Cách ly y tế tập trung 21 ngày - tiếng Anh - Pháp - Trung - Nga - Tây Ban Nha. Các tài liệu này sử dụng cho người nước ngoài tại các Khu cách ly tập trung hoặc tại cộng đồng.

   → Tải files ảnh và files thiết kế tại link: https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALnjw7Nu7g3lSdU&id=B5AE919FF6A4B469%2142652&cid=B5AE919FF6A4B469

- Tài liệu Covid-19 của Bộ Y tế

- CÁC BẢN AUDIO SPOT VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

- Bluezone - Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần

 

 

Bích chương

Huong-dan-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chong-dich-tai-nha-may-xi-nghiep

Noi-quy-danh-cho-nguoi-duoc-cach-ly

Noi-quy-danh-cho-nguoi-duoc-cach-ly--2

Su-dung-khau-trang-dung-cach

 

Bản cam kết

Cam-ket-cach-ly-tai-nha--Viet-Anh

Cam-ket-cach-ly-tai-nha--Viet-Han

Cam-ket-cach-ly-tai-nha--Viet-Hoa

Cam-nang-hoi-dap-Covid-19

 

Infographic

0-gio-ngay-28-3

10-bien-phap-don-gian-phong-chong-dich-Covid-19

4-viec-can-lam-khi-nhap-canh--Viet-Anh

Cac-bien-phap-dam-bao-an-toan-trong-truong-hoc

Cac-hinh-thuc-cach-ly-hoac-giam-sat-y-te

Cach-ly-xa-hoi-nhung-viec-nguoi-dan-nen-va-khong-nen-lam

Cach-ly-y-te-tai-nha-noi-luu-tru

Danh-sach-so-dien-thoai-duong-day-nong--Anh

Danh-sach-so-dien-thoai-duong-day-nong--Viet

Huong-dan-cach-ly-tai-nha-noi-luu-tru--Anh

Huong-dan-cach-ly-tai-nha-noi-luu-tru--Viet

Huong-dan-doi-voi-ban-quan-ly-chung-cu-ky-tuc-xa

Huong-dan-doi-voi-nguoi-o-chung-cu-ky-tuc-xa

Huong-dan-doi-voi-nguoi-o-chung-cu-ky-tuc-xa

Huong-dan-lua-chon-va-su-dung-khau-trang

Huong-dan-phong-chong-lay-nhiem-dich-Covid-19-tai-ho-gia-dinh-khong-kinh-doanh-dich-vu

Huong-dan-ve-sinh-khu-khuan-tai-gia-dinh

Khuyen-cao-cac-bien-phap-phong-chong-lay-nhiem-Covid-19-cho-nhan-vien-giao-hang-va-nhan-vien-van-phong

Khuyen-cao-su-dung-khau-trang

Loi-khuyen-danh-cho-nguoi-cao-tuoi

Moi-nguoi-la-mot-chien-si--Anh

Nhung-dieu-nen-va-khong-nen-lam-vao-luc-nay

Nhung-nguoi-roi-khoi-Da-Nang-tu-ngay-01-07-2020-hien-dang-co-mat-tren-dia-ban-TP-HCM-thuc-hien-cac-bien-phap-nhu-sau

Nhung-vat-dung-chuan-bi-tre-den-truong

Nhung-viec-bat-buoc-va-khong-bat-buoc

Nhung-viec-bat-buoc-va-khong-bat-buoc-phai-lam-trong-phong-chong-Covid-19

Nhung-viec-can-lam-khi-hoc-sinh-bi-sot-ho-kho-tho-tai-truong-hoc

Nhung-viec-giao-vien-can-lam-hang-ngay-khi-hoc-sinh-di-hoc

Quy-dinh-giam-sat-y-te-doi-voi-nguoi-tu-cac-tinh-thanh-co-ca-benh-Covid-19-trong-cong-dong

 

Tờ rơi

Cac-bien-phap-phong-chong-Covid-19

Huong-dan-tu-theo-doi-suc-khoe-tai-nha--Anh

Huong-dan-tu-theo-doi-suc-khoe-tai-nha--Han

Huong-dan-tu-theo-doi-suc-khoe-tai-nha--Viet

Loi-khuyen-danh-cho-nguoi-cao-tuoi-phong-chong-dich-Covid-19-tai-cong-dong

Neu-ban-da-tung-den-thanh-pho-Vu-Han

Nhung-khuyen-cao-phong-chong-benh-viem-duong-ho-hap-cap--Anh

Nhung-khuyen-cao-phong-chong-benh-viem-duong-ho-hap-cap--Hoa

Nhung-khuyen-cao-phong-chong-benh-viem-duong-ho-hap-cap--Viet

Su-dung-khau-trang-dung-cach

Su-dung-khau-trang-dung-cach--Bk