Quản Cáo  Topbanner

Sốt xuất huyết

Cập nhật: 17:02 - 23/06/2020 | Lần xem: 1276

Huyện Cần Giờ: Giám sát hoạt động phòng chống Sốt xuất huyết tại các Trạm Y tế

Từ đầu tháng 6, nhẳm chủ động công tác phòng chống Sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ đã tổ chức giám sát 07 buổi tại các Trạm y tế xã, thị trấn. Đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát thực địa tại các điểm nguy cơ như: nhà dân, trường học, chùa, nhà thờ…

Qua công tác giám sát thực tế, Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ đã đề nghị các Trạm Y tế cần tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm nguy cơ, tăng cường thời lượng phát thanh phòng chống dịch bệnh trên đài phát thanh của xã. Thực hiện phát hình thường xuyên tại Trạm Y tế cho người dân nắm bắt được thông tin, để cùng phối hợp phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất.

Hướng dẫn người dân xúc rửa lu

Đậy kín vật chứa nước

Các hòn non bộ của trường học đều được thả cá bảy màu