Quản Cáo  Topbanner

Vấn Đề Sức Khỏe

Cập nhật: 15:15 08/12/2020 | Lần xem: 330

Quận Tân Bình được công nhận loại trừ bệnh phong

Ngày 02/12/2020 vừa qua, Trung tâm y tế quận Tân Bình đã đón Đoàn kiểm tra loại trừ phong của Sở y tế TP. Hồ Chí Minh, tổ chức hội nghị công nhận loại trừ bệnh phong trên địa bàn quận Tân Bình.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, quận Tân Bình đã đạt được những mục tiêu theo 4 tiêu chí loại trừ bệnh phong, cụ thể: Có tỷ lệ lưu hành bệnh phong dưới 0,2/10.000 dân; 100% người bệnh phong khuyết tật được chăm sóc khuyết tật và phục hồi chức năng;100% người bệnh phong được hòa nhập cộng đồng và không có sự phân biệt đối xử, kỳ thị người bệnh phong; 100% người bệnh phong nghèo có khuyết tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng có nhà ở.

Bên cạnh đó, hoạt động phát hiện và quản lý bệnh nhân phong cũng đạt những kết quả khả quan: liên tục trong 5 năm không phát hiện bệnh nhân phong mới, số bệnh nhân tàn tật độ 2 trong bệnh nhân phong hiện nay là 0%. Công tác Truyền thông giáo dục sức khỏe, tập huấn cho tuyến phường, xã và phòng chống tàn tật về bệnh phong đã được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, lồng ghép vào các chương trình khác, đồng thời nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể.

Đại diện đoàn kiểm tra làm việc tại Trạm y tế phường 9

Đoàn kiểm tra đã kết luận: quận Tân Bình hoàn thành xuất sắc các tiêu chí loại trừ bệnh phong. Quận Tân Bình được công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp quận, huyện. Trong thời gian tới, các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn quận Tân Bình cần tiếp tục đẩy mạnh công tác khám phát hiện và điều trị cũng như công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về bệnh phong để giữ vững thành tích loại trừ phong cũng nhưng càng ngày càng nâng cao sức khỏe và đời sống nhân dân.

Bs. Nguyễn Hoàng Phúc Nguyên – Trung tâm Y tế quận Tân Bình