Quản Cáo Topbanner

Phòng, chống tác hại thuốc lá

Cập nhật: 13:27 31/05/2020 | Lần xem: 260

Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi tất cả các ban ngành, lĩnh vực chung tay chấm dứt những chiếc lược tiếp thị nhằm vào trẻ em và thanh niên của ngành công nghiệp thuốc lá

- Trường học từ chối bất kì hình thức tài trợ và cấm đại diện các công ty thuốc lá nói chuyện với học sinh
- Những người nổi tiếng và có ảnh hưởng từ chối các lời mời tài trợ
- TV và các dịch vụ xem phim trực tuyến ngừng chiếu những cảnh quay có sử dụng thuốc lá hoặc thuốc lá điện tử
- Các mạng xã hội cấm việc tiếp thị thuốc lá và các sản phẩm liên quan, và cấm hình thức tiếp thị bằng cách thuê những người có ảnh hưởng
- Chính phủ và ngành tài chính chuyển hướng đầu tư ra khỏi ngành thuốc lá
- Chính phủ cấm mọi hình thức quảng cáo vài tài trợ thuốc lá.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:
https://bit.ly/WPRO_WNTD

#TobaccoExposed #NoTobacco
#WNTD2020

English translation:
WHO calls on all sectors to help stop marketing tactics of tobacco and related industries that prey on children and young people:

- Schools refuse any form of sponsorship and prohibit representatives from nicotine and tobacco companies from speaking to students
- Celebrities and influencers reject all offers of sponsorship
- Television and streaming services stop showing tobacco or e-cigarette use on screen
- Social media platforms ban the marketing of tobacco and related products and prohibit influencer marketing
- Government and financial sector divest from tobacco and related industries
- Governments ban all forms of tobacco advertising, promotion and sponsorship
Learn more: https://bit.ly/WPRO_WNTD

#TobaccoExposed #NoTobacco
#WNTD2020