Quản Cáo  Topbanner

Vấn Đề Sức Khỏe

Cập nhật: 09:47 - 05/04/2022 | Lần xem: 568

Hướng dẫn bình chọn minigame thi nhảy “Ăn giảm muối mỗi ngày - Bắt đầu từ hôm nay!”

Ngày 06/3/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) đã phát động minigame thi nhảy với chủ đề “Ăn giảm muối mỗi ngày - Bắt đầu từ hôm nay!”. Hình thức tham gia là các cá nhân hoặc nhóm thực hiện video nhảy theo mẫu có sẵn và gửi về HCDC để tiến hành đăng tải bình chọn.

Theo đó, HCDC sẽ chính thức đăng tải video trên kênh Fanpage và Youtube Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh để cộng đồng bình chọn từ 10 giờ ngày 05/4/2022 đến 10 giờ ngày 19/4/2022.

Điểm bình chọn được tính dựa trên nguyên tắc: 1 lượt thích = 1 điểm, 1 lượt chia sẻ = 1 điểm. Mỗi tài khoản có thể bình chọn cho nhiều video, nhưng chỉ được bình chọn qua hình thức chia sẻ 01 lần cho mỗi video. Từ kết quả bình chọn, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 3 video có tổng điểm cao điểm nhất để trao giải thưởng trị giá 1.000.000 đồng/giải.

Xem các tác phẩm tham gia và bình chọn tại link:

https://hcdc.vn/binhchonf

(kênh facebook)

https://hcdc.vn/binhchony

(kênh youtube).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh