Quản Cáo  Topbanner

Tin tức mới nhất

Cập nhật: 20:17 - 22/04/2020 | Lần xem: 918

Triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên trong thời gian dịch Covid – 19

Ngày 22/4/2020, Viện vệ sinh Dịch tễ Trung Ương đã có công văn số 517/VSDTTƯ-TCQG về triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên trong thời gian dịch Covid – 19. Theo đó, các tỉnh thành phố thuộc nhóm nguy cơ thấp: thực hiện công tác tiêm chủng thường xuyên, hàng tháng, đảm bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 theo quy định. Rà soát các đối tượng chưa được tiêm chủng đầy đủ trong thời gian bị tạm hoãn để thực hiện tiêm bù, tiêm vét.

Với các tỉnh thành phố nguy cơ cao, có nguy cơ: tạm hoãn triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên và thực hiện quản lý đối tượng tiêm chủng để tổ chức tiêm bù, đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ ngay sau khi đủ điều kiện tiếp tục triển khai tiêm chủng thường xuyên. Khi thuộc nhóm nguy cơ thấp, tỉnh thành phố sẽ tiếp tục triển khai tiêm chủng thường xuyên.

ảnh minh họa (nguồn internet)

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố (lược trích)