Quản Cáo  Topbanner

Tin tức mới nhất

Cập nhật: 10:38 - 23/04/2020 | Lần xem: 976

Bộ Y tế thông báo về việc tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch Covid – 19

Ngày 22/4/2020, Bộ Y tế đã có công văn số 2251/BYT-DP về việc tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch Covid – 19. Theo đó:

1. Đối với các tỉnh, thành pho có nguy cơ cao và có nguy cơ: tiếp tục thực hiện
các nội dung tại Cong văn số 1853/BYT - DP ngay 03/4/2020 cua Bộ Y tế từ ngày
16/4/2020 cho đến khi có chỉ đạo mới.

2. Đối với các tỉnh, thành phố co nguy cơ thấp: triển khai tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng tự nguyện nhưng phải đảm bảo an toàn tiêm chủng và thực hiện đầy đủ các biện pháp
phòng chống dịch COVID-9 theo quy định

Như vậy TP.HCM thuộc nhóm có nguy cơ nên sẽ tiếp tục tạm dừng các hoạt động tiêm chủng cho đến khi có chỉ đạo mới. Vẫn bố trí tiêm với các trường hợp cần được tiêm ngay như vắc xin, huyết thanh phòng chống dại, uốn ván…, phải đảm bảo an toàn và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-9 theo quy định khi thực hiện tiêm.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố (tổng hợp)