Quản Cáo  Topbanner

Tài liệu truyền thông

Cập nhật: 08:03 - 16/09/2021 | Lần xem: 3708

Nền tảng ứng dụng thống nhất hỗ trợ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp Sở Y tế phát triển nền tảng khai báo y tế điện tử của Thành phố (“Y tế HCM”) thành nền tảng ứng dụng thống nhất phục vụ người dân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai thí điểm tại Quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ.

⇨ Tải file PDF tại đây ⇦ 

Đồ họa: Minh Hà - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh