Quản Cáo  Topbanner

Tài liệu truyền thông

Cập nhật: 18:22 - 15/10/2021 | Lần xem: 18919

Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ

Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Theo đó, 4 cấp độ dịch COVID-19 được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí gồm (1) Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng số dân/thời gian; (2) Độ bao phủ vắc xin; (3) Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.

Tải file PDF tại đây!

Lệ Thu, Minh Hà - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh