Quản Cáo  Topbanner

F0 & F1

Cập nhật: 12:23 - 04/03/2022 | Lần xem: 4950

Hướng dẫn xử lý chất thải đối với người mắc COVID-19 cách ly tại nhà

Khi có người mắc COVID-19 cách ly tại nhà, các chất thải cần được phân loại và xử lý đúng cách để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Chất thải sinh hoạt phát sinh từ phòng cách ly của người F0 đang được quản lý tại nhà (bao gồm cả đồ vải, quần áo thải bỏ) và khẩu trang, trang phục phòng hộ cá nhân của người chăm sóc khi tiếp xúc với F0 thải bỏ được coi là chất thải lây nhiễm và phải được bỏ vào túi hoặc thùng có lót túi, bên ngoài túi, thùng đựng chất thải có chữ “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. Các loại chất thải sinh hoạt phát sinh từ các khu vực khác của nhà có người F0: thực hiện phân loại theo hướng dẫn của địa phương để đưa đi xử lý theo quy định.

Các túi, thùng đựng chất thải lây nhiễm của các trường hợp F0 được quản lý tại nhà sẽ được địa phương bố trí người thu gom để đưa đến nơi lưu giữ, chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý theo quy định. Trong quá trình thu gom, túi đựng chất thải phải được buộc kín miệng túi, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải làm phát tán mầm bệnh ra bên ngoài.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, cần thực hiện vệ sinh tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn sau khi thu gom. Đồng thời, thùng đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 phải được vệ sinh và khử khuẩn ngay sau khi sử dụng bằng dung dịch khử khuẩn thông thường là Javel (pha theo hướng dẫn của nhả sản xuất).

Tải file PDF tại đây!

Minh Hà, Lệ Thu - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh