Quản Cáo  Topbanner

Các điểm tiêm vắc xin

Cập nhật: 23:08 - 17/03/2023 | Lần xem: 84

TP. Hồ Chí Minh: Cập nhật số liệu tiêm chủng vắc-xin phòng chống COVID-19 ngày 16/03/2023

TP. Hồ Chí Minh: Cập nhật số liệu tiêm chủng vắc-xin phòng chống COVID-19 ngày 16/03/2023

Trong ngày 16/03/2023 toàn thành phố đã tiêm được 219 mũi tiêm, bao gồm 9 mũi 1; 28 mũi 2; 1 mũi bổ sung; 48 mũi nhắc lần 1; 133 mũi nhắc lần 2 tại 135 điểm tiêm.Trong đó: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm được 189 mũi (86%); trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: đã tiêm được  0 mũi (0%); trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi: đã tiêm được 30 mũi (14%).

Tính đến hết ngày 16/03/2023 toàn thành phố đã tiêm được 23.602.670 mũi (bao gồm 8.703.448 mũi 1; 7.793.469 mũi 2; 683.297 mũi bổ sung; 4.845.810 mũi nhắc lần 1; 1.576.646 mũi nhắc lần 2).

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phân phối vắc-xin và cập nhật thông tin về số liệu tiêm chủng vắc-xin phòng chống COVID-19.

 

 

 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Hồ Chí Minh