Quản Cáo  Topbanner

Các điểm tiêm vắc xin

Cập nhật: 20:01 - 10/11/2022 | Lần xem: 229

TP. Hồ Chí Minh: Cập nhật số liệu tiêm chủng vắc-xin phòng chống COVID-19 ngày 09/11/2022

   Trong ngày 09/11/2022 : toàn thành phố đã tiêm được 1.649 mũi tiêm, bao gồm 209 mũi 1; 758 mũi 2; 0 mũi bổ sung; 155 mũi nhắc lần 1; 527 mũi nhắc lần 2 tại 91 điểm tiêm. Trong đó: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm được 676 mũi (41%); trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: đã tiêm được 52 mũi (3%); trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi: đã tiêm được 921 mũi (56%).

   Tính đến hết ngày 09/11/2022: Toàn Thành phố đã tiêm được 23.477.282 mũi (bao gồm 8.686.990 mũi 1; 7.738.788 mũi 2; 683.185 mũi bổ sung; 4.832.023 mũi nhắc lần 1; 1.536.296 mũi nhắc lần 2).

   Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phân phối vắc-xin và cập nhật thông tin về số liệu tiêm chủng vắc-xin phòng chống COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Hồ Chí Minh