Quản Cáo  Topbanner

Các điểm tiêm vắc xin

Cập nhật: 12:47 - 09/11/2022 | Lần xem: 230

TP. Hồ Chí Minh: Cập nhật số liệu tiêm chủng vắc-xin phòng chống COVID-19 ngày 08/11/2022

Trong ngày 08/11/2022 toàn thành phố đã tiêm được 906 mũi tiêm, bao gồm 25 mũi 1; 100 mũi 2; 1 mũi bổ sung; 202 mũi nhắc lần 1; 578 mũi nhắc lần 2 tại 55 điểm tiêm. Trong đó: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm được 729 mũi (80%); trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: đã tiêm được 108 mũi (12%); trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi: đã tiêm được 69 mũi (8%).

   Tính đến hết ngày 08/11/2022: Toàn Thành phố đã tiêm được 23.475.615 mũi (bao gồm 8.686.781 mũi 1; 7.738.024 mũi 2; 683.185 mũi bổ sung; 4.831.864 mũi nhắc lần 1; 1.535.761 mũi nhắc lần 2).

   Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phân phối vắc-xin và cập nhật thông tin về số liệu tiêm chủng vắc-xin phòng chống COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Hồ Chí Minh