Quản Cáo  Topbanner

Các điểm tiêm vắc xin

Cập nhật: 10:42 - 09/09/2022 | Lần xem: 1061

TP. Hồ Chí Minh: Cập nhật số liệu tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 ngày 8/9/2022

Trong ngày 8/9/2022, toàn thành phố đã tiêm được 9.243 mũi tiêm, bao gồm 1.584 mũi 1 (17%); 2.166 mũi 2 (24gn vgv%); 4 mũi bổ sung (0,04%); 1.585 mũi nhắc lần 1 (17%); 3.904 mũi nhắc lần 2 (42%) tại 160 điểm tiêm. Trong đó: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm được 4.880 mũi (53%); trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: đã tiêm được 963 mũi (10%); trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi: đã tiêm được 3.400 mũi (37%).

Tính đến hết ngày 8/9/2022, toàn Thành phố đã tiêm được 23.335.561 mũi (bao gồm 8.676.387 mũi 1; 7.718.941 mũi 2; 689.464 mũi bổ sung; 4.772.785 mũi nhắc lần 1; 1.477.984 mũi nhắc lần 2).

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phân phối vắc xin và cập nhật thông tin về số liệu tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19.