Quản Cáo  Topbanner

Các điểm tiêm vắc xin

Cập nhật: 11:05 - 05/09/2022 | Lần xem: 1023

TP. Hồ Chí Minh: Cập nhật số liệu tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 ngày 4/9/2022

Trong ngày 4/9/2022: toàn thành phố đã tiêm được 3.235 mũi tiêm, bao gồm 647 mũi 1 (20%); 668 mũi 2 (21%); 15 mũi bổ sung (0,5%); 525 mũi nhắc lần 1 (16%); 1.380 mũi nhắc lần 2 (43%) tại 73 điểm tiêm. Trong đó: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm được 1,168 mũi (36%); trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: đã tiêm được 367 mũi (11%); trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi: đã tiêm được 1,700 mũi (53%).

Tính đến hết ngày 4/9/2022: Toàn Thành phố đã tiêm được 23.302.144 mũi (bao gồm 8.671.015 mũi 1; 7.710.597 mũi 2; 689.422 mũi bổ sung; 4.766.918 mũi nhắc lần 1; 1.464.192 mũi nhắc lần 2).

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phân phối vắc xin và cập nhật thông tin về số liệu tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19.


Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM