Quản Cáo  Topbanner

Các điểm tiêm vắc xin

Cập nhật: 17:16 - 04/09/2022 | Lần xem: 1069

TP. Hồ Chí Minh: Cập nhật số liệu tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 ngày 3/9/2022

Trong ngày 3/9/2022: toàn thành phố đã tiêm được 3.465 mũi tiêm, bao gồm 702 mũi 1 (20%); 653 mũi 2 (19%); 8 mũi bổ sung (0,2%); 610 mũi nhắc lần 1 (18%); 1.492 mũi nhắc lần 2 (43%) tại 59 điểm tiêm. Trong đó: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm được 1.827 mũi (53%); trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: đã tiêm được 422 mũi (12%); trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi: đã tiêm được 1.216 mũi (35%).

Tính đến hết ngày 3/9/2022: Toàn Thành phố đã tiêm được 23.298.833 mũi (bao gồm 8.670.360 mũi 1; 7.709.921 mũi 2; 689.407 mũi bổ sung; 4.766.380 mũi nhắc lần 1; 1.462.765 mũi nhắc lần 2).

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phân phối vắc xin và cập nhật thông tin về số liệu tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM